Fayda maliyet oranı

yazar:

kategori:

Bu yöntem, karlılık endeksi olarak da adlandırılabilir.

Fayda maliyet oranı, yatırımın faydalı ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin şimdiki değerinin bu yatırım için yapılan harcamalarının şimdiki değerine oranlanması ile bulunur. Yani yatırımın ekonomik ömrü boyunca nakit girişlerinin şimdiki değerinin nakit çıkışlarının şimdiki değerine oranlanması ile bulunur.

FMO = Nakit girişlerinin bugünkü değeri/Nakit çıkışlarının bugünkü değeri

 

Örneğin yatırım için alternatif iki proje olsun.

Yıl A Projesi B Projesi
Yatırım harcaması Gelir Yatırım harcaması Gelir
0 1000 0 1500 0
1 200 400 300 400
2 200 500 300 500
3 200 600 400 700
4 300 700 300 950
5 200 700 300 1200
6 200 800 200 1200
7 300 1200 200 1400
BD 1.498 TL 1.875 TL 2.148 TL 2.349 TL
FMO 1,25 1,09

 

FMO-A= 1875/1498= 1,25 FMO-B=2349/2148=1,09

FMO-A > FMO-B olduğundan A projesi için yatırım kararı alınır.

Yatırım kararı alınabilmesi için mutlaka FMO değerinin 1’in üzerinde olması gerekir.

FMO yönteminde projeler karlılıklarına göre sıralanabilmektedir ancak bu yöntemde yatırımın büyüklüğünü dikkate alınmamaktadır.