Kategori: Genel konular

 • Yatırım getirisi (ROI)

  Yatırım getirisi (ROI)

  yazar:

  kategori:

  ROI (Return on Investment), yatırımın verimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan bir performans ölçüsüdür. Yatırımın geri dönüşü, yatırımın getirisi veya yatırımın karlılığı olarak ifade edilen ROI, bir yatırımın ne oranda getiri sağladığını belirtir. ROI; basit, esnek ve karşılaştırılabilir özelliklere sahip olduğundan dolayı yatırımın karlılığının ölçülmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Yatırımdan elde edilen net faydanın (getirinin), yatırım maliyetine…

 • Sermaye bütçelemesi

  Sermaye bütçelemesi

  yazar:

  kategori:

  Yatırım projelerinin belirlenmesi, analizi ve en uygun yatırım kararının verilmesi sürecine sermaye bütçelemesi denir. “Sermaye bütçelemesi” kavramındaki “sermaye” kelimesi, üretimde bulunan sabit varlıkları ifade ederken “bütçe” kelimesi ise gelecekte belirli bir süre için tahmin edilen nakit giriş ve çıkışlarını detaylı bir biçimde gösteren planı ifade etmektedir. Sermaye bütçelemesinin kapsamı Sermaye bütçelemesinin konusu bir yıldan uzun sürede…

 • Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

  Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

  yazar:

  kategori:

  YASED’in Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2016 Yılsonu Değerlendirme Raporuna göre Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişleri 2016 yılı sonunda 12 milyar 273 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %31 oranında bir düşüşü ifade etmektedir. Raporda “Birleşme & Satınalam” bölümünde yaplana açıklamalarda; 2016 yılında 248 adet satınalma ve birleşme işleminin gerçekleştiği, toplam işlem…

 • İşletme, finans ve muhasebede genel kavramlar: gider, maliyet, harcama…

  İşletme, finans ve muhasebede genel kavramlar: gider, maliyet, harcama…

  yazar:

  kategori:

  Finans ve muhasebede kullanılan temel kavramlar; gider, harcama, maliyet, hasılat, varlık vb. kavramlardır. Bu kavramlar, herhangi bir yatırım projesinin fizibilite çalışmasında önem arz etmektedir. Bu nedenle bu kavramların tam olarak bilinmesi ve tanımlarına uygun bir şekilde kullanılması, yatırım için hazırlanan fizibilite raporunun anlaşılması açısından önem teşkil eder. Maliyet Genel tanım olarak maliyet; belirli bir varlığın…

 • NACE Sektör kodları

  NACE Sektör kodları

  yazar:

  kategori:

  NACE, Avrupa Birliğinde kullanılan ekonomik faaliyetlerin istatistiksel sınıflandırma sistemidir. NACE terimi, Fransıca “Nomenclature Statistique des Activités Économiques Dans La Communauté Européenne” teriminden türetilmiştir. İngilizcesi ise “Statistical classification of economic activities in the European Community”dir. 1970 yılından itibaren farklı NACE versiyonları geliştirilmiştir: NACE (1970) NACE Rev. 1 (1970) NACE Rev. 1.1 (2012) NACE Rev. 2 (Aralık 2006)…