Etiket: karlılık

 • Basit karlılık oranı

  Basit karlılık oranı

  yazar:

  kategori:

  Basit karlılık oranı, normal bir yıl içerisinde elde edilen net karın başlangıçtaki yatırıma tutarına oranıdır. BKO = Net kar / İlk yatırım tutarı Bir diğer hesaplama yöntemi ise özsermaye üzerinden hesaplanan karlılıktır. BKO = Net kar / Kullanılan özsermaye Basite karlılık oranı, ortalama karlılık esas alınarak da hesaplanabilir. Bu durumda BKO, yatırımın ömrü boyunca elde…

 • Fayda maliyet oranı

  Fayda maliyet oranı

  yazar:

  kategori:

  Bu yöntem, karlılık endeksi olarak da adlandırılabilir. Fayda maliyet oranı, yatırımın faydalı ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin şimdiki değerinin bu yatırım için yapılan harcamalarının şimdiki değerine oranlanması ile bulunur. Yani yatırımın ekonomik ömrü boyunca nakit girişlerinin şimdiki değerinin nakit çıkışlarının şimdiki değerine oranlanması ile bulunur. FMO = Nakit girişlerinin bugünkü değeri/Nakit çıkışlarının bugünkü değeri  …