ozel-hastane-yatirimi

Özel hastane fizibilite çalışması

Türkiye’de Devletin sağlık alanında yaptığı politik düzenlemeler ve 2003 yılında hayata geçirilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sayesinde özel sağlık sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde özel sektörün pazar payı giderek artmıştır. Özel hastane sayısı 2014 sonu itibariyle 600 ‘e yaklaşırken özel sağlık merkezlerinin yatak kapasitesi önemli oranda yükselmiştir. Özel sağlık sigortalı sayısında önemli bir artış olmuştur. Özel hastanelere müracaat eden hasta sayısında son 10 yılda yaklaşık 12 kat bir artış olmuştur.

Sağlık sektörü aynı zamanda yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiş durumdadır. Son yıllarda hastane zincirleri yeni yatırımlar yapmaya başlamış ve sektörde önemli satın alma ve birleşmeler gerçekleştirmiştir.

Tüm bu gelişmeler özel hastane yatırımının ne kadar karlı olduğunu göstermektedir. Ancak kurulum ve işletim maliyeti oldukça yüksek olan özel hastane yatırımları öncesinde detaylı bir fizibilite çalışması yapmak şart. Aksi takdirde çok yüksek maliyete rağmen beklenen karın elde edilmesi mümkün olmayabilir.

Özel hastane için fizibilite çalışması kapsamı

Özel hastane yatırımına yönelik hazırlanacak bir fizibilite çalışması aşağıdaki başlıkları içerir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Sağlık sektörü genel değerlendirmesi,
 • Hedef bölge ve rakip analizi,
 • Hedef müşteri kitlesi analizi,
 • Pazar payı tahmini,
 • İzin ve ruhsatlar,
 • Hastane için kuruluş yeri ve/veya bina seçimi,
 • Uygun kapasite belirlenmesi,

2. Teknik değerlendirme

 • Hizmet birimlerinin belirlenmesi,
 • Tıbbi cihaz ihtiyacının belirlenmesi,
 • Diğer makina ve donanım ihtiyacının belirlenmesi,
 • Tıbbı personel ihtiyacı,
 • Hizmet akış akış şemaları,
 • Üretim ve kalite standartları,
 • Teknik maliyeti çalışması (Tıbbi cihaz maliyetleri, diğer makine-donanım maliyetleri, etüt ve proje giderleri, inşaat maliyetleri, personel maliyetleri, enerji maliyetleri, amortismanlar ve diğer teknik maliyet kalemleri)

3. Mali (Finansal) değerlendirme

 • Başlangıç yatımı,
 • İşletme sermayesi,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Gelir tahmini,
 • Nakit akışı,
 • Net bugünkü değer,
 • Yatırımın karlılığı,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi

4. Ekonomik değerlendirme

Kamu kurumları tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanmak için detaylı bir ekonomik değerlendirme yapmak gerekir.  Çünkü kamu kurumları, bir projeyi değerlendirirken finansal analizden ziyade projenin ekonomik analizine önem verir. Ekonomik değerlendirme kapsamında aşağıdaki hususlar ele alınır:

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

5. Risk değerlendirmesi

 • Hastane yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

6. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu