Etiket: özel hastane yatırımı

 • Özel hastane açılışında yerinde inceleme

  Özel hastane açılışında yerinde inceleme

  yazar:

  kategori:

  ÖHY EK-9 MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor Ruhsat talebi ile başvuran hastane binasına veya ek binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir. Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile…

 • Özel hastane yatırım süreci

  Özel hastane yatırım süreci

  yazar:

  kategori:

  Özel hastane, tıp merkezi ve benzeri sağlık hizmeti veren kuruluşlar, hem sabit yatırım tutarı açısından hem de işletme giderleri açısından yüksek maliyetli yatırımlardır. Ayrıca özel sağlık kuruluşları, hem ilk yatırım sürecinde hem de işletmeye alındıktan sonraki dönemde Sağlık Bakanlığınca belirlenen kural ve denetimlere tabidir. Bu nedenle bu tür bir yatırım öncesinde detaylı bir fizibilite çalışması…

 • Özel hastane devri

  Özel hastane devri

  yazar:

  kategori:

  Özel Hastaneler Yönetmeliği (ÖYH) Madde 69: Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastaneler devredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde; a) Taraflar arasında yapılan hastane işletmesinin devrine ilişkin sözleşme aslı veya müdürlük onaylı sureti, b) Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere imza…

 • Özel hastane fizibilite çalışması

  Özel hastane fizibilite çalışması

  Türkiye’de Devletin sağlık alanında yaptığı politik düzenlemeler ve 2003 yılında hayata geçirilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sayesinde özel sağlık sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde özel sektörün pazar payı giderek artmıştır. Özel hastane sayısı 2014 sonu itibariyle 600 ‘e yaklaşırken özel sağlık merkezlerinin yatak kapasitesi önemli oranda yükselmiştir. Özel sağlık sigortalı sayısında önemli bir artış olmuştur. Özel…