Etiket: sağlık merkezi

  • Özel hastane fizibilite çalışması

    Özel hastane fizibilite çalışması

    Türkiye’de Devletin sağlık alanında yaptığı politik düzenlemeler ve 2003 yılında hayata geçirilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sayesinde özel sağlık sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde özel sektörün pazar payı giderek artmıştır. Özel hastane sayısı 2014 sonu itibariyle 600 ‘e yaklaşırken özel sağlık merkezlerinin yatak kapasitesi önemli oranda yükselmiştir. Özel sağlık sigortalı sayısında önemli bir artış olmuştur. Özel…