Rüzgar enerji santrali yatırımı için fizibilite çalışması

yazar:

kategori: ,

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi, enerji yatırımı açısından en karlı alanlardan biridir. Rüzgar türbinlerinin fiyatlarının giderek düşmesi, bu enerjiye yapılan yatırımın karlılığını yükseltmektedir. Rüzgar debisinin yeterli olduğu bölgelerde bu teknolojiye olan yatırım talebi oldukça yüksektir.

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlı olup enerji ithalatı cari açığın en önemli nedenlerinden biridir. Diğer taraftan ekonomik büyümeye bağlı olarak enerji talebinde hızlı artış görülmektedir. Bu durumu dikkate alan Devlet, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere enerji arzını artıran alternatif yatırımları teşvik etmektedir. Rüzgar enerjisi, Devletin sağladığı teşvik ve alım garantisi sayesinde ülkemizde de yatırım açısından oldukça karlı bir hale gelmiş durumdadır.

Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, seçilecek bölgenin meteorolojik özelliklerine ve kullanılacak türbinin tasarımına bağlıdır.  Bu nedenle rüzgar enerjisi için bir yatırım kararı vermeden önce kurulum yapılacak arazinin rüzgar durumu, arazinin uygunluğu vb. birçok parametrenin incelenmesi ve elde edilen sonuçlar ışığında bir fizibilite analizi yapılması gerekir.

Rüzgar enerjisi yatırım için fizibilite raporu

Rüzgar enerjisine yönelik hazırlanacak bir fizibilite çalışması raporu aşağıdaki başlıkları içerir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Türkiye enerji sektörünün genel değerlendirmesi,
 • Yenilenebilir enerji sektörünün gelişimi ve rüzgar enerjisi sektörü,
 • Enerji sektöründe arz ve talep durumu ve yıllara göre değişimi,
 • Yatırım için bölge seçimi ve kuruluş yeri için alternatifler belirlenmesi,

3. Hukuki değerlendirme

 • İlgili mevzuat ve yükümlülükler,
 • Rüzger enerjisi santrali kurulması için alınması gereken izin ve ruhsatlar,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • Ölçüm istasyonu kurulması,
 • Rüzgar verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Türbin tipi özellikleri,
 • Rüzgar türbinleri yerleşim optimizasyonu,
 • Üretim kapasitesinin belirlenmesi (türbin sayısı, kurulu güç, şebekeye verilen elektrik miktarı),
 • Tahmini yıllık elektrik üretim miktarı,
 • Üretim akış şemaları,
 • Üretim ve kalite standartları,
 • Teknik maliyet çalışması (İnşaat maliyetleri,Türbin maliyetleri,İşçilik maliyetleri, Hammadde giderleri,Amortismanlar,

4. Mali (Finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım tutarı,
 • İşletme sermayesi,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Gelir tahmini,
 • Yıllık nakit akışı,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri dönüşü (ROI)
 • Yatırımın geri ödeme süresi
 • Yatırım süreci iş planı,
 • Finansman imkanları,

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Rüzgar enerjisi santrali yatırım ve işletme sürecinde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile yatırımın karlılığının hangi faktörlere ne derece bağlı olduğunun hesaplanması.

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri,
 • Yatırım uygulama planı.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu