Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

YASED'in Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2016 Yılsonu Değerlendirme Raporuna göre Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişleri 2016 yılı sonunda 12 milyar 273 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %31 oranında bir düşüşü ifade etmektedir.

Raporda "Birleşme & Satınalam" bölümünde yaplana açıklamalarda; 2016 yılında 248 adet satınalma ve birleşme işleminin gerçekleştiği, toplam işlem hacminin yaklaşık 7,7 milyar $ olduğu açıklanmıştır. Bu tutar özelleştirmeler hariç tutulduğunda 2009 krizinden beri gerçekleşmiş en düşük işlem hacmine işaret etmekte ve bir önceki yıla oranla yaklaşık %53’lük bir düşüşü ifade etttiği belirtilmiştir (2015 – 245 işlemle 18 milyar $).

Rapora göre; uluslararası yatırımcıların işlem hacmi 2015’e göre %67 daralma ile 3,8 milyar $’a gerilemiştir. Yerli yatırımcıların aktif olduğu özelleştirmeler hariç tutulduğunda, uluslararası yatırımcıların işlem hacmi toplam işlem hacminin %49’unu oluşturmuştur. 2016 yılında, işlem hacmini orta ölçekli işlemler; işlem adedini ise küçük ölçekli girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri domine etmiştir.

2017 Mart ayında yayımlanan söz konusu raporda öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:

 • 12,2 milyar $’lık UDY girişinin;
  • 6,2 milyar $’ını net doğrudan uluslararası sermaye girişleri,
  • 2,1 milyar $’ını diğer sermaye girişleri ve
  • 3,9 milyar $’lık kısmını ise yurtdışında yerleşik kişilerin gayrimenkul alımları oluşturmuştur.
 • 2016 yılında toplam brüt sermaye girişlerinin (6.886 milyon $) %61’ini (4.191 milyon $) oluşturan hizmetler sektörü, girişlerin en fazla olduğu sektör olmuştur. Hizmetler sektörünü, % 38,5 pay ile sanayi sektörü (2.669 milyon $) takip etmiştir.
 • Hizmetler sektöründeki UDY girişleri 2015 yılına göre %34 düşerek 4.191 milyon
  $ olmuştur
 • Her ne kadar 2016 yılında hizmetler sektörü toplamda en çok yatırım almış olsa da alt sektörlerde imalat sektörü 2015 yılındali payına göre %59 artışla en çok yatırım alan alt sektör olmuştur. İmalat sektörünü sırasıyla; finansal hizmetler ve enerji (elektrik, gaz) sektörleri takip etmiştir.

YASED tarafından hazırlanan ve yayımlanan raporu tamamına www.yased.org.tr sayfasından erişim sağlayabilirsiniz. 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment