Etiket: yabancı sermaye

  • Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

    Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

    yazar:

    kategori:

    YASED’in Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2016 Yılsonu Değerlendirme Raporuna göre Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişleri 2016 yılı sonunda 12 milyar 273 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %31 oranında bir düşüşü ifade etmektedir. Raporda “Birleşme & Satınalam” bölümünde yaplana açıklamalarda; 2016 yılında 248 adet satınalma ve birleşme işleminin gerçekleştiği, toplam işlem…