Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

yazar:

kategori:

YASED’in Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2016 Yılsonu Değerlendirme Raporuna göre Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişleri 2016 yılı sonunda 12 milyar 273 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %31 oranında bir düşüşü ifade etmektedir.

Raporda “Birleşme & Satınalam” bölümünde yaplana açıklamalarda; 2016 yılında 248 adet satınalma ve birleşme işleminin gerçekleştiği, toplam işlem hacminin yaklaşık 7,7 milyar $ olduğu açıklanmıştır. Bu tutar özelleştirmeler hariç tutulduğunda 2009 krizinden beri gerçekleşmiş en düşük işlem hacmine işaret etmekte ve bir önceki yıla oranla yaklaşık %53’lük bir düşüşü ifade etttiği belirtilmiştir (2015 – 245 işlemle 18 milyar $).

Rapora göre; uluslararası yatırımcıların işlem hacmi 2015’e göre %67 daralma ile 3,8 milyar $’a gerilemiştir. Yerli yatırımcıların aktif olduğu özelleştirmeler hariç tutulduğunda, uluslararası yatırımcıların işlem hacmi toplam işlem hacminin %49’unu oluşturmuştur. 2016 yılında, işlem hacmini orta ölçekli işlemler; işlem adedini ise küçük ölçekli girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri domine etmiştir.

2017 Mart ayında yayımlanan söz konusu raporda öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:

 • 12,2 milyar $’lık UDY girişinin;
  • 6,2 milyar $’ını net doğrudan uluslararası sermaye girişleri,
  • 2,1 milyar $’ını diğer sermaye girişleri ve
  • 3,9 milyar $’lık kısmını ise yurtdışında yerleşik kişilerin gayrimenkul alımları oluşturmuştur.
 • 2016 yılında toplam brüt sermaye girişlerinin (6.886 milyon $) %61’ini (4.191 milyon $) oluşturan hizmetler sektörü, girişlerin en fazla olduğu sektör olmuştur. Hizmetler sektörünü, % 38,5 pay ile sanayi sektörü (2.669 milyon $) takip etmiştir.
 • Hizmetler sektöründeki UDY girişleri 2015 yılına göre %34 düşerek 4.191 milyon
  $ olmuştur
 • Her ne kadar 2016 yılında hizmetler sektörü toplamda en çok yatırım almış olsa da alt sektörlerde imalat sektörü 2015 yılındali payına göre %59 artışla en çok yatırım alan alt sektör olmuştur. İmalat sektörünü sırasıyla; finansal hizmetler ve enerji (elektrik, gaz) sektörleri takip etmiştir.

YASED tarafından hazırlanan ve yayımlanan raporu tamamına www.yased.org.tr sayfasından erişim sağlayabilirsiniz. 

 

 

 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir