Yatırım getirisi (ROI)

ROI (Return on Investment), yatırımın verimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan bir performans ölçüsüdür. Yatırımın geri dönüşü, yatırımın getirisi veya yatırımın karlılığı olarak ifade edilen ROI, bir yatırımın ne oranda getiri sağladığını belirtir. ...
Devamı

Sermaye bütçelemesi

Yatırım projelerinin belirlenmesi, analizi ve en uygun yatırım kararının verilmesi sürecine sermaye bütçelemesi denir. "Sermaye bütçelemesi" kavramındaki "sermaye" kelimesi, üretimde bulunan sabit varlıkları ifade ederken "bütçe" kelimesi ise gelecekte belirli ...
Devamı

NACE Sektör kodları

NACE, Avrupa Birliğinde kullanılan ekonomik faaliyetlerin istatistiksel sınıflandırma sistemidir. NACE terimi, Fransıca "Nomenclature Statistique des Activités Économiques Dans La Communauté Européenne" teriminden türetilmiştir. İngilizcesi ise "Statistical classification of economic activities in ...
Devamı

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (Weighted Average Cost of Capital - WACC), bir firmanın yatırım ve faaliyetlerini finanse etmek için çıkardığı tahvil, banka kredileri ve özsermaye gibi çeşitli finansal yükümlülüklerin ağırlıklı ...
Devamı

Fizibilite danışmanlığı

Herhangi bir alanda yatırım yapmak hem zaman hem de parasal açıdan kaynak tahsisi yani sermaye harcaması gerektirir. Başarısız yatırımlar gereksiz yere kaynak harcaması demektir. Bu nedenle bir yatırım yapmadan önce ...
Devamı

Yatırımlarda kuruluş yeri seçimi

Üretime yönelik işletmeler açısından kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda sıralanmıştır: İşletme büyüklüğünün ve üretim kapasitesinin seçimi, Üretim teknolojisinin ve yönteminin seçimi, Kuruluş yerinin seçimi. Kuruluş yeri açısından işletmeler ...
Devamı

Fizibilite çalışması raporu ve iş planı farkı

Fizibilite raporu, bir iş fikrinin  yapılabilirliğini konu alan çalışmadır. İş planı ise yapılmasına karar verilen bir işin nasıl ve hangi yöntemler ile yapılmasını konu alan bir planlama çalışmadır. İçerdiği konular ...
Devamı

Proje finansmanı

Proje finansmanı; projeye sağlanan kredinin geri ödemesinin projenin yarattığı nakit akışı ile yapıldığı bir finansman modelidir. Uzun dönemli ve yoğun sermaye gerektiren yatırımların finansmanında kullanılan bu yöntemde projeye özgü bir ...
Devamı