Kategori: Blog

 • İnşaat sektöründe fizibilite aşamasında maliyet tahmini

  yazar:

  kategori: ,

  Yük. Müh. İlke Bozkurt ve Dr. Müh. Murat Kuruoğlu tarafından hazırlanan makalede ön inşaat maliyeti için tahmin yapılırken karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Makalenin tamamını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz: İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirm

 • Et ve Et Ürünleri İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi

  Et ve Et Ürünleri İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi

  yazar:

  kategori: ,

  T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu çalışmada; et ve et ürünleri imalatı sektörüne yönelik başlıca kaynak verimliliği uygulamaları, teşvik edici ve yol gösterici bilgiler ve örnek çalışmalarla sunulmaktadır. Çalışma; kaynak verimliliğine yönelik temel kavramları, sektör profiline yönelik güncel bilgileri, et ve et ürünleri imalat süreçlerini, üretimin çevresel etki yaratan…

 • Yatırımların ekonomik ve finansal analizi

  Yatırımların ekonomik ve finansal analizi

  yazar:

  kategori: ,

  Bir yatırımın veya projenin ekonomik ve finansal analizi birbirine benzerdir. Bu nedenle bazen birbiri ile karıştırılabilmektedir. Her iki yöntemde de projenin fayda maliyet analizi yapılmaktadır. Ancak bu fayda-maliyet analizi, finansal analiz yönteminde sadece işletme açısından yapılırken, ekonomik analiz yönteminde ise ülke ekonomisi (tüm toplum) açısından yapılmaktadır. Yani ekonomik analizi çok daha geniş kapsamlıdır ve toplumun…

 • KOSGEB Destekleri

  KOSGEB Destekleri

  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 1990 yılında kurulmuştur. KOSGEB’in temel amacı KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek, KOBİ’lerin ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek için devlet desteği sağlamaktır. KOSGEB’in KOBİ’lere ve yeni girişimcilere yönelik birçok destek programı vardır. Her destek programının amacı ve kapsamı…