Su dolum tesisi fizibilite çalışması

Ülkemizde ambalajlı su sektörünün son 10 yıldaki verilerini incelediğimizde sektörün her yıl büyüdüğünü görmekteyiz. Ekonomik krizin olduğu yıllarda bile bu büyüme devam etmiştir. Yıllık kişi başına ambalajlı su tüketim miktarının artmasına bağlı olarak 2007 yılında 2,5 milyar TL olan pazar hacmi 2013 yılı itibariyle 4,1 milyar TL’ye yükselmiştir. Ayrıca yurt dışına yapılan ihracat miktarı da giderek artmaktadır. Yurt dışına göre ambalajlı su tüketim miktarının düşük olması, ihracat oranının artması vb hususları bu sektörde potansiyel yatırım fırsatları sunmaktadır.

Su dolum tesisi yatırımı için fizibilite çalışması

Ambalajlı su sektöründe yatırım yapmak isteyen girişimci ve yatırımcılara yönelik olarak hazırlayacağımız fizibilite raporunun ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Türkiye ambalajlu su pazarı genel değerlendirmesi,
 • Yatırım yapılacak bölgenin talep açısından değerlendirmesi
 • Su tüketim tahminleri,
 • Rekabet durumu ve rakip analizi,
 • Satış için hedef bölge seçimi (coğrafi konum, nakliye avantajları vs.),
 • Üretim tesisi için kuruluş yeri seçimi,
 • Kurulacak yer için pazar payı tahmini ve satış tahminleri,

2. Hukuki değerlendirme

 • Tabi olunan mevzuat ve yükümlülükler
 • Üretim sahasının mülkiyet durumu,
 • Alınması gereken izin ve lisanslar
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • Doğal su kaynağının değerlemesi,
 • Üretim kapasitesinin belirlenmesi,
 • Üretim teknolojileri,
 • Doğal kaynak suyunun dolum tesislerine ulaştırılması,
 • Dolum tesisleri (damacana, pet şişe/bardak, cam şişe vb.)
 • Dolum tesisleri için arazi seçimi,
 • Üretim akış şemaları,
 • Üretim ve kalite standartları,
 • Teknik maliyet çalışması (İnşaat maliyetleri, dolum tesisleri maliyetleri, dolum maliyetleri, İşçilik maliyetleri, Enerji maliyetleri, Hammadde giderleri, Amortismanlar vs.)

4. Mali (finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım tutarı,
 • İşletme sermayesi,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • Gelir tablosu,
 • Nakit akım tablosu,
 • İskonto oranı (AOSM),
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Su dolum tesisinin fayda-maliyet analizi.

6. Risk değerlendirmesi

 • Su üretim tesisi yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesine ilişkin çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının su üretim tesisi yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin su üretim tesisi yatırımına ve girişimciye önerileri,
 • Yatırım süreci iş planı.

Ambalajlı su üretim tesisi kurmak ve işletmek için bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, öncelikle uzman bir kuruluştan fizibilite danışmanlık hizmeti almanızı öneriyoruz.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu