Otel yatırımı için fizibilite çalışması

Dünyanın en çok turist çeken 10 ülkesinden biri olan Türkiye’de son yıllarda hem iç turist sayısı hem de dış ülkelerden gelen turist sayısında ve buna bağlı olarak turizm gelirlerinde önemli artışlar gerçekleşmiştir. 2010 yılında gelen 33 milyon olan ziyaretçi sayısı 2014 sonunda 41,5 milyona, 25 milyar dolar olan turizm geliri ise 34.3 milyar dolara yükselmiştir. 2015 yılında gelen yabancı turist sayısında 6 artış beklenmektedir.

Turizm çeşitliliği açısından da değerlendirildiğinde veriler pozitif yönde artış göstermektedir.  Önceleri ülkeye giriş yapan turistlerin önemli bir kısmı deniz turizmi amacıyla gelirken şimdi sağlık turizmi, kültür turizmi, dini turizm, eko-turizm, kongre ve fuar turizmi gibi değişik amaçlarla çok sayıda turist ülkemize gelmektedir. Tüm bu gelişmeler turizm yatırımı açısından Türkiye’nin cazip  bir konuma ve potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Turist sayısının artması sektörün ana hizmet türlerinden olan otel konaklama hizmetlerine olan talebi artırmakta ve dolayısıyla bu alanda yapılacak bir yatırımı karlılık açısından cazip kılmaktadır.

Turizm-konaklama yatırım türleri

Turizm ve konaklama tesisleri; amaç, konsept, müşteri kitlesi, konum vb. parametreler açısından sınıflandırılabilir. Bu tesisler sınıflandırılmasında en popüler isimlendirmeler: 1-5 yıldızlı otel, şehir oteli, resort otel, sahil oteli, termal & spa otel, kongre oteli, butik otel, apart otel, tatil köyü, dağ oteli, devremülk, deluxe otel, golf oteli, motel, hostel vs.

Neden otel yatırımı?

 1. Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısında ve iç turist sayısında artışa bağlı olarak sektör büyümeye devam ediyor.
 2. Türkiye turizm açısından dünyada çeşitli fırsatlara sahip olan ender ülkeler arasında yer alıyor. Konaklama yatırımı açısından her zaman cazibesini koruyor.
 3. Türkiye’de alternatif turizm alanlarında da sektörde büyüme gözlenmektedir. Örneğin spor turizmi, golf turizmi, kongre turizmi ve sağlık turizmi amacıyla gelen yabancı turist sayısında artış gözlenmektedir.
 4. Uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için yeterli düzeyde insan kaynağına sahiptir.
 5. Seyahat ve tatil maliyetleri açısından Türkiye, rakipleri arasında avantajlı bir konuma sahiptir. Bu durum gelecek yıllarda gelecek yabancı turist sayısında önemli artış sağlayacaktır.
 6. Öncelikli bölgelerde turizm-konaklama yatırımları için devlet tarafından sağlanan teşvik ve destekler.

Otel ve konaklama yatırımlarına yönelik hazırlanacak fizibilite çalışmasının temel konu başlıkları

1. Sektörel değerlendirme

 • Turizm ve konaklama sektörünün genel değerlendirmesi
 • Yurt içi ve yurt dışı talebin değerlendirmesi
 • Otel kurulması planlanan bölgede rekabet durumu ve rakip analizi
 • Hedef pazar ve müşteri kitlesi analizi
 • Pazar payı tahmini ve tahmini doluluk değerleri,

2. Hukuki değerlendirme

 • İlgili mevzuat ve yükümlülükler,
 • Yatırım ve işletme sürecinde gerekli izin ve ruhsatlar,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • Otel için kuruluş yeri seçimi ve değerlendirmesi
 • Otel konseptinin belirlenmesi
 • Teknik altyapının ve özelliklerinin belirlenmesi
 • Otel için kapasite belirlenmesi
 • Personel planlaması
 • İş akış şemaları
 • Kalite ve standartlar
 • Teknik maliyet çalışması (Makine-teçhizat maliyeti, Bina-inşaat maliyeti, Personel maliyeti vs.)

4. Mali (Finansal) değerlendirme

 • Beklenmeyen giderler
 • İşletme sermayesi
 • Sabit yatırım
 • Toplam yatırım tutarı
 • Amortismanlar
 • İşletme dönemi gelir-gider tablosu
 • Yıllık nakit akışı
 • Finansal kaynak planlaması
 • Net bugünkü değer
 • İç verimlilik oranı
 • Yatırımın geri ödeme süresi
 • Yatırım süreci iş planı

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Tesisi yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesine ilişkin çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının tesisin yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin konaklama tesisi yatırımına ilişkin ve girişimciye önerileri.
 • Yatırım uygulama planı.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu