E-ticaret yatırımı için fizibilite çalışması

yazar:

kategori: ,

Hem internet üzerinden alışveriş yapan tüketici sayısı hem de internet üzerinden satılan ürün sayısı her yıl  katlanarak artmaktadır. Özellikle de kitap, giyim, elektronik ürün, kozmetik, mücevherat gibi sektörlerde tüketiciler online satışı tercih etmektedir. Tüketicinin internet üzerinden satınalma tercihi ve e-ticaret sitelerinin düşük bir maliyet ile kısa sürede kurulabilmesi, birçok girişimciyi bu alanda yatırım yapmaya yöneltmiştir.

Ürünlerini internet üzerinden satmak isteyen firmaların öncelikle detaylı bir fizibilite araştırması ve iş planı yapması gerekir. İyi bir fizibilite çalışması yapılmadan başlanılan birçok e-ticaret girişimi kısa bir süre sonra başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle rekabetin yoğun olduğu elektronik ticaret sektöründe neyi, nasıl ve ne zaman yapmanız gerektiği ve diğer konular için iyi bir fizibilite ve iş planı çalışması yapmak başarının vazgeçilmez şartıdır.

E-ticaret yatırımı için fizibilite çalışması

Aşağıda tarafımızca hazırlanacak bir e-ticaret girişimi için yapılacak fizibilite çalışması sonucunda oluşturulacak raporun içereceği temel konu başlıkları belirtilmiştir:

1. Sektörel değerlendirme

E-ticaret sektörünün genel görünümü, pazarın büyüklüğü ve büyüme trendi, pazardaki eğilimler, tüketici eğilimleri, pazardaki rekabet durumunun incelenmesi ve rakiplerin analizi; hedef kitle seçimi, ürün tedariği, SWOT analizi; pazarda uygulanan fiyatların araştırılması ve fiyatlandırmaya ilişkin hususların belirlenmesi; online pazarlama stratejileri (incound ve outbound pazarlama yöntemleri);  iş modeli belirlenmesi; e-ticaret sitesi için pazar payı tahmini ve tahmini satış miktarları; pazarlama planı oluşturulması ve ilgili diğer konular…

2. Hukuki değerlendirme

Sektöre ilişkin genel mevzuat; e-ticaret sitenin kurulması ve işletilmesine yönelik izin ve ruhsatlar; online satış sürecinin hukuki boyutu; mesafeli sözleşmeler; tüketici hakları; teslimat, cayma hakkı ve bedel iadesi; uygulanan vergi oranları, devlet destekleri ve finansman imkanları ve ilgili diğer hususlar…

3. Teknik değerlendirme

Kurulacak firma için ihtiyaç duyulan fiziksel altyapı; yönetim ve deplama alan ihtiyacı; ihtiyaç duyulan e-ticaret sitesinin teknik özelliklerinin belirlenmesi (arama motoru optimazasyonu-SEO, kullanıcı arayüzü vb.); gerekli donanım ve yazılım altyapısı; veritabanı yönetimi; sipariş süreci; stok yönetimi ve faturalandırma sistemi; online ödeme sistemi; iş akış şemaları; ihtiyaç duyulan insan kaynağının belirlenmesiİ; organizasyon yapısı  ve diğer hususlar…

4. Mali (Finansal) değerlendirme

Sabit yatırım tutarı ve başlangıç yatırımının hesaplanması; finansal kaynak planlaması; personel maliyeti; operasyonel giderler; işletme dönemi gelir tahmini yapılması; işletme dönemi sermayesi; amortismanlar; yıllık nakit akışı, yatırımın net bugünkü değerinin hesaplanması; iç verimlilik oranı ve yatırımın geri ödeme süresinin hesaplanması ve diğer ilgili hususlar…

5. Risk değerlendirmesi

Online satışları etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlere ilişkin risklerin hesaplanması; duyarlılık analizi ile yatırımın karlılığının hangi faktörlere ne derece bağlı olduğunun tespit edilmesi; belirlenen risklerin yönetilmesine ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve diğer hususlar…

6. Sonuç ve öneriler

Bu bölümde; fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesine ilişkin hususlar ve öneriler yer almaktadır.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu