Güneş enerjisi santrali yatırımı için fizibilite çalışması

yazar:

kategori: ,

Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin elektrik üretiminde kullanımı için devlet tarafından önemli kolaylıklar getirilmiş ve bu yatırımlara çeşitli teşvikler sağlanmıştır. Devletin sağladığı teşvik ile yeterli güneş radyasonu (ışınımı) alan bölgelerde yapılan GES (güneş enerjisi santrali) yatırımları karlılık açısından kabul edilebilir bir yatırıma dönüşmüş durumdadır. Bu durum güneş enerjisi alanında yatırım yapmak isteyen girişimcilere önemli yatırım fırsatları sunmaktadır.

Güneş enerjisi santrali kurulması için yer seçimi, güneş ışınım miktarı, panel seçimi gibi birçok faktörün detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış seçimler yapılan yatırımdan beklenen kardan daha düşük bir kar elde edilmesine veya zarar edilmesine yol açar. Bu nedenle yatırım kararı alınmadan detaylı bir fizibilite çalışması yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda yatırımın planlanması önemli bir husustur.

Fizibilite çalışması kapsamı

Güneş enerjisi santrali yatırımına yönelik yapılacak fizibilite çalışmasının içermesi gereken konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Türkiye enerji sektörünün genel değerlendirmesi
 • Yenilenebilir enerji sektörünün genel değerlendirmesi
 • Yenilenebilir enerji arzı
 • Enerji satış fiyatları
 • YEKDEM mekanizmasının değerlendirilmesi ve üretilen enerjinin YEKDEM kapsamında satışı
 • Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik teşvikler ve destekler
 • Santral için kuruluş yeri seçimi
 • Üretim kapasitesinin belirlenmesi

2. Hukuki değerlendirme

 • İlgili mevzuat ve yükümlülükler,
 • Lisans kapsamında veya lisanssız güneş enerjisi üretimi için alınması gereken izin ve ruhsatlar,
 • YEKDEM kapsamında satışının mevzuat açısından değerlendirilmesi
 • Sektöre yönelik teşvik ve destekler

3. Teknik değerlendirme

 • Santral ekipmanları ve maliyetleri (güneş panelleri, invertörler, diğer elektrik sistemleri)
 • İş akış şemaları
 • İhtiyaç duyulan arazi miktarı ve maliyeti
 • Enerji üretim miktarlarına ilişkin tahminler
 • Gerekli teknik ve idari personel maliyeti
 • İşletme giderleri (İşgücü giderleri, bakım giderleri, sigorta giderleri vs.)
 • Kalite ve standartlar

4. Mali (finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım tutarı
 • İşletme sermayesi
 • Amortismanlar
 • Toplam yatırım tutarı
 • Finansal kaynak planlaması
 • İşletme gelirleri tahmini
 • Gelir-gider tablosu
 • Nakit akımları tablosu
 • Net bugünkü değeri
 • İç verimlilik oranı
 • Yatırımın geri ödeme süresi

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgeye ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Enerji üretim santrali yatırım ve işletme sürecinde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile yatırımın karlılığının hangi faktörlere ne derece bağlı olduğunun hesaplanması.

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri,
 • Yatırım uygulama planı.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu