Makarna fabrikası fizibilite çalışması

Makarna üretim tesisi kurmak için herhangi bir yatırım kararı almadan önce kapsamlı bir fizibilite çalışması yapmak gerekir. Makarna fabrikası için yapılacak bir fizibilite çalışması kapsamında; pazarda yeteri kadar talep olup olmadığı, pazarda en çok talep gören ürün çeşitleri, kuruluş yeri seçimi, ihtiyaç duyulan makine ve ekipman,  toplam yatırım tutarı, yatırımın karlılığı ve geri ödeme süresi gibi hususlar ele alınır ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ile doğru bir yatırım kararı alınması ve yatırım planının bu doğrultuda yapılması sağlanır.

Neden makarna fabrikası yatırımı?

 1. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinin ikliminin buğday ve arpa üretimine elverişli olması sebebiyle ham madde temininde potansiyeli yüksek olması,
 2. Ülkemizde hızlı kentleşme, endüstrileşme, batı kültürüne açılma, ev dışında çalışan kadın sayısının artması, boş zamanın dolayısıyla yemek hazırlamaya ayrılan zamanın azalması, çekirdek aile yapısının gelişmesi, yaşam tarzının ve özellikle gençlerin damak zevkinin değişmesi gibi etmenlerle makarna talebinin artış trendinde olması,
 3. Gıda sanayisinin buğdaya dayalı en önemli mamullerinden biri olan makarna; besleyici olması, ucuzluğu, kolay bulunabilmesi, uzun süre depolanabilmesi, ilave besin maddeleriyle besin değerinin artırılabilmesi gibi özellikleri ile artan nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesinde giderek daha ön plana çıkması,
 4. Dünyada tüketiminin giderek artması ve artışın en hızlı olduğu ülkelerin Japonya, İngiltere ve ABD gibi sanayileşmiş ülkeler olması sebebiyle ihracat konusunda avantajlı bir sektör olması ile hali hazırda Togo, Benin, Irak, Japonya, Afrika, Avrupa ve Rusya gibi ülkelere ihracat yapılıyor olması,
 5. Makarna için kullanılan irmiğin Türkiye’de üretilmesi ile maliyetlerin daha düşük olması, kalitesinin ise yüksek olması,

Neden fizibilite raporu?

 • Yatırım kararı alma: Herhangi bir proje için doğru bir yatırım kararı almadan önce konunun uzmanları tarafından hazırlanan detaylı bir fizibilite çalışmasına ihtiyaç vardır.
 • Yatırım finansmanı başvurusu: Yatırım için kredi başvurularında banka vb. finansal kuruluşlar yatırım projesine ilişkin  detaylı bir fizibilite raporu talep ederler.
 • Teşvik ve destek başvurusu: Devletin girişimci ve yatırımcılara sağladığı teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için yatırıma ilişkin bir fizibilite çalışması yapılması gerekir.
 • Yatırımcı ortak arayışı: Yeni bir yatırım için fizibilite raporu hazırlanması ve  potansiyel yatırımcı ile paylaşılması gerekir.

Makarna üretimi için fizibilite çalışması kapsamı

Bir makarna fabrikası kurmak ve işletmek amacıyla yapılması düşünülen bir yatırım öncesinde yapılması gereken fizibilite çalışmasının kapsamı aşağıdaki gibidir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Makarna sektörün genel değerlendirmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar durumu,
 • Hammadde (durum buğdayı, irmik) pazarı ve temin durumu,
 • Rekabet ve rakip analizi,
 • Hedef pazar analizi,
 • Makarna fabrikası için kuruluş yeri seçimi ve alternatiflerin değerlendirmesi,
 • Pazar payı tahmini ve tahmini satış fiyatları,

2. Hukuki değerlendirme

 • İlgili mevzuat,
 • İzin ve ruhsatlar,
 • Yükümlülükler,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,
 • Vergisel analiz.

3. Teknik değerlendirme

 • Makarna üretim yöntemleri,
 • Makarna fabrikası için ihtiyaç duyulan teknik altyapı (makina&ekipman)
 • Makarna üretimi için hammadde ihtiyacı ve temini,
 • Üretim kapasitesinin belirlenmesi,
 • İş akış şemaları,
 • İhtiyaç duyulan insan kaynağının belirlenmesi,
 • Teknik maliyet çalışması (Proje geliştirme giderleri,  makine&ekipman, enerji giderleri, personel maliyetleri, amortimasmanlar vb.)
 • Sabit yatırım tutarı (arazi, makine&teçhizat vb. maliyetler),
 • İşletme dönemi giderleri (hammadde, enerji vb. maliyetler)

4. Mali (Finansal) değerlendirme

 • Satış tahminleri,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Gelir-gider tablosu,
 • Nakit akışları tablosu,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi

5. Ekonomik değerlendirme

Kamu kurumları tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanmak için detaylı bir ekonomik değerlendirme yapmak gerekir.  Çünkü kamu kurumları, bir projeyi değerlendirirken finansal analizden ziyade projenin ekonomik analizine önem verir. Ekonomik değerlendirme kapsamında aşağıdaki hususlar ele alınır:

 • Makarna üretim tesisinin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Makarna fabrikasının fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Makarna üretiminde yatırım ve işletme sürecinde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile yatırımın karlılığının hangi faktörlere ne derece bağlı olduğunun hesaplanması.

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri,
 • Yatırım uygulama planı.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu