Yatırımların ekonomik ve finansal analizi

yazar:

kategori: ,

Bir yatırımın veya projenin ekonomik ve finansal analizi birbirine benzerdir. Bu nedenle bazen birbiri ile karıştırılabilmektedir.

Her iki yöntemde de projenin fayda maliyet analizi yapılmaktadır. Ancak bu fayda-maliyet analizi, finansal analiz yönteminde sadece işletme açısından yapılırken, ekonomik analiz yönteminde ise ülke ekonomisi (tüm toplum) açısından yapılmaktadır. Yani ekonomik analizi çok daha geniş kapsamlıdır ve toplumun tamamını incelemeye dahil eder.

Örneğin bir kömür santrali projesinde maliyet kalemleri incelenirken her iki yöntemde farklı sonuçlar elde edilir. Finansal analizde kömür santralinin toplam maliyeti, altyapının maliyeti kalemleri ile işletme sermayesinin toplamı olarak kabul edilir. Ekonomik analizde ise kömür santralinin ekolojik çevreye ve santrale yakın oturan bireylere verdiği zarar da toplam maliyete dahil edilir. Bu nedenle ekonomik açıdan fizibil olmayan bu tür projeler finansal açıdan fizibil sonuç verebilmektedir.

[table td1=”Karşılaştırma faktörü” td2=”Finansal analiz” td3=”Ekonomik analiz”]

[td1] Temel amaç[/td1] [td2] Fayda-maliyet analizi (ticari karlılık) [/td2] [td3] Sosyal fayda-maliyet analizi (ekonomik karlılık) [/td3]

[td1] Bakış açısı [/td1] [td2] Fayda ve maliyet analizi, sadece yatırımcı açısından yapılır. Yatırımın yapıldığı ülke ekonomisi dikkate alınmaz. [/td2] [td3] Fayda ve maliyet analizi, tüm ülke açısından yapılır. Yani tüm toplum dikkate alınır [/td3]

[td1] Analizde kullanılan fiyatlar[/td1] [td2] Fayda ve maliyetlerin hesaplamasında piyasa fiyatları dikkate alınır.[/td2] [td3] Fayda ve maliyetlerin hesaplamasında gölge fiyatlar dikkate alınır.[/td3]

[td1] Dışsallıklar [/td1] [td2] Negatif dışsallıklar bir maliyet kalemi olarak hesaba alınmaz. (Örneğin çevreyi kirleten bir dışsallık maliyete dahil edilmez) [/td2] [td3] Negatif dışallıklar bir maliyet kalemi olarak hesaba alınır. (Örneiğin çevreyi kirleten bir dışsallık maliyete dahil edilir.)[/td3]

[/table]

 

Fizibilite çalışmalarında genelde finansal analiz kullanılmaktadır. Ekonomik analiz ise daha ziyade kamu kurumları tarafından planlanan yatırım projelerinin fizibilite çalışmasında kullanılmaktadır.