Kauçuk mamülleri imalat tesisi fizibilite çalışması

yazar:

kategori: ,

Türkiye’de kauçuk mamulleri sektörü hızlı bir şekilde büyümektedir. Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği az sayıda ürün kalemlerinden biri de kauçuk mamulleridir. Ancak kauçuk mamullerin hammaddesi olan kauçuk ürününün neredeyse tamamı ithal edilmektedir.

Kauçuk mamülleri üretim tesisi kurmak isteyen bir girişimcinin yüksek bir yatırım maliyetine katlanması gerekir. Bu nedenle yatırım öncesinde detaylı bir fizibilite raporu hazırlaması gerekir. Hazırlanacak fizibilite raporu ile üretim tesisinin nerede kurulacağı, kuruluş kapasitesi ve tahmini  yatırım maliyeti belirlenir.

Kauçuk ürünleri imalat tesisi yatırımı için fizibilite çalışması

Kauçuk mamülleri üretim tesisi kurmak ve işletmek amacıyla yapılacak bir yatırımın öncesinde gerekli olan fizibilite çalışmasının içerdiği konuş balıkları aşağıdaki gibidir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Sektörün genel değerlendirmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı talep analizi,
 • Rekabet ve rakip analizi,
 • Hedef pazar ve müşteri kitlesi analizi,
 • Üretilecek ürünlerin belirlenmesi,
 • Pazar payı tahmini,
 • Üretim kapasitesi projeksiyonu,

2. Yasal değerlendirme

 • Kauçuk ürünleri üretimi ile ilgili mevzuat ve işletmenin yükümlülükleri,
 • Üretim tesisi için alınması gereken izin ve ruhsatlar,
 • ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) süreci,
 • Kalite ve standartlar,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • Kuruluş yerinin teknik açıdan değerlendirmesi,
 • Üretim yöntemleri ve kullanılan teknolojiler
 • Kauçuk üretimi için ihtiyaç duyulan makine ve ekipman,
 • İş akış şemaları,
 • Fabrika yerleşim planı ve üretim hatlarının belirlenmesi,
 • İhtiyaç duyulan hammadde tedariği,
 • İhtiyaç duyulan insan kaynağı,
 • Yatırım döneminde ihtiyaç duyulan mühendsilik ve etüt çalışmaları,
 • Teknik maliyeti analizi (Makine ve ekipman maliyetleri, amortismanlar, bina-inşaat maliyetleri, işletme dönemi giderleri vs.)

4. Mali (Finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım tutarı,
 • İşletme sermayesi,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • İşletme dönemi gelir tahmini,
 • Nakit akışları,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi,
 • Yatırımın karlılığı.

5. Risk değerlendirmesi

 • Kauçuk üretimini etkileyen belirsizlikler ve riskler,
 • Duyarlılık analizi ile üretimin hangi faktörlere karşı duyarlı olduğu ve karlılık üzerindeki etkileri

6. Sonuç ve öneriler

 • Kauçuk tesisi için yatırım uygulama planı,
 • Fizibilite sonuçlarının yatırımcı açısından değerlendirilmesi ve yorumlanması,
 • Yatırımcıya öneriler,

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu