Meyve konsantresi üretim tesisi fizibilite çalışması

Tüketicilerin meyve suyu talebini yıl boyu arz edebilmek için meyveler doğallığı korunarak konsantreye dönüştürülmektedir. Elde edilen bu meyve konsantresi daha sonra meyve suyu üretiminde bir ara ürün olarak kullanılmaktadır. Üretilen meyve suyu, piyasanın ihtiyacına göre pazara sunulmaktadır.

Konsantre üretimi için meyvenin bir dizi işlemden geçirilmesi gerekir: yıkama, ayıklama, hazırlama, haşlama, presleme, durultma ve yoğunlaştırma. Bu işlemlerden sonra elde edilen meyve konsantresi, ambalajlanarak depolanır. Depolanan konsantre, daha sonra yurt içi ve yurt dışında meyve suyu üreticilerine satılır. Ayrıca meyve konsantreleri şeker, sakız, dondurma, reçel gibi birçok mamulün üretiminde de kullanılmaktadır.

Yatırımın amacı

Satın alınan yaş meyvelerin işlenmesi sonucu meyve konsantresi üretilmesi için bir üretim tesis kurulması ve işletilmesi.

Neden meyve konsantresi üretimi yatırımı?

 1. Son yıllarda meyve suyuna olan yurt içi tüketim talebinin artması sonucu Türkiye’nin meyve suyu konsantresi ithalatı artmış durumdadır. Ayrıca meyve suyu üreticilerinin ihracat miktarı da artmış durumdadır. Her iki durum meyve suyu konsantresine olan talebi artırmış durumdadır.
 2. Türkiye ürettiği 16,3 milyon ton meyve ile dünya üretiminde 6. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin meyve-sebze üretim potansiyeli dikkate alındığında üretilen konsantre miktarı çok düşük kalmaktadır. Bu durum sektörün büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
 3. Türkiye’deki meyve suyu sektörü hızlı bir şekilde büyümesini sürdürmektedir. Yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi durumdadır. Bu yatırımcı ilgisinin meyve konsantresine olan talebi artıracağı tahmin edilmektedir.
 4. Türkiye’de kişi başına meyve suyu ve nektarının tüketim miktarı gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında oldukça düşük kalmaktadır. Bu durum talep açısından sektörde büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
 5. Tarım sektöründeki yatırımlar için devlet tarafından sağlanan birçok teşvik ve destek mevcuttur.
 6. Türkiye tarımsal üretimde komşularına göre gelişmiş konumdadır. Bu durum ihracat fırsatı sunmaktadır.
 7. AB ülkelerinde tarıma ayrılan sübvansiyonların düşürülmesi sonucu ortaya çıkan tedarikçi arayışı,

Meyve konsantresi üretim tesisi için fizibilite çalışması

Meyve suyu konsantresi üretimi amacıyla yapılacak yatırıma yönelik hazırlanacak fizibilite çalışmasında aşağıdaki başlıklar yer alır:

1. Sektörel değerlendirme

 • Sektörün genel değerlendirmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar araştırması,
 • Rekabet ve rakip analizi,
 • Hedef pazar ve müşteri kitlesi analizi,
 • Pazar payı tahmini ve satış tahminleri,

2. Hukuki değerlendirme

 • İlgili mevzuat ve yükümlülükler,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • Teknik altyapının ve özelliklerinin belirlenmesi,
 • Kapasite belirlenmesi,
 • İş akış şemaları,
 • Kalite ve standartlar,
 • Teknik maliyet çalışması (makine ekipman maliyeti, iş gücü maliyeti, enerji maliyeti, amortismanlar vs)

3. Mali (Finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım tutarı,
 • İşletme sermayesi,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • Ekonomik değerlendirme
 • İşletme dönemi gelir tahmini,
 • Yıllık nakit akışı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Meyve konsantresi üretiminde yatırım ve işletme sürecinde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile yatırımın karlılığının hangi faktörlere ne derece bağlı olduğunun hesaplanması.

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri,
 • Yatırım uygulama planı.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu