Hazır beton santrali fizibilite raporu

Beton; inşaat sektörünün en temel girdisidir.  Baraj, kanal gibi su yapıları yanında yol, bina, köprü ve diğer yapıların inşaatında kullanılan bir yapı malzemesidir. Ülkemizde inşaat sektörünün gelişmesi ile hazır betona olan ihtiyaç artmış durumdadır. Ayrıca deprem bölgesinde olması nedeniyle inşa edilen yapıların daha sağlam ve dayanıklı olmasını sağlamak için konutlarda kaliteli hazır beton kullanımı tercih edilmektedir.

Hazır beton teknolojisinin ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte elle yapılan betonun yerini hızla hazır beton almıştır. Ancak ülkemizde elle yapılan beton kullanımı hâlâ yaygın bir biçimde devam etmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde tüm betonarme inşaatlar hazır beton kullanılarak yapılmaktadır.

Hammadde ihtiyacı

Hazır beton üretiminde çimento, agrega ve su ana ham madde olarak kullanılmaktadır. Betonun kalitesini ve mukavemetini artırmak amacıyla ayrıca çeşitli kimyasal katkı maddeleri de kullanılmaktadır.

Üretilen ürün çeşitleri

Hazır beton, endüstriyel beton (fabrika zeminleri, havaalanı zeminleri, limanlar ve benzin istasyonları vb.), özel ürünler (beton ızgara, su kanalı, beton kapak, kutu menhol, rögar kapağı vb.),

Neden beton santrali yatırımı?

 • Yapıların uzun ömürlü olması ve depreme karşı dayanıklı olabilmesi için hazır beton kullanılması gerekliliği,
 • Kentsel dönüşüm projeleri, yeni hava alanları, köprüler ve beton yol yapımının artması ile hazır beton ihtiyacının artacak olması,
 • Hazır beton tesis sayısının yeterli sayıda  olmaması,

Beton santrali yatırımı için fizibilite çalışması

1. Sektörel değerlendirme

 • Pazar analizi
 • Sektörün genel değerlendirmesi,
 • Hazır beton sektörde rekabet durumu, tesis sayısı ve rakip analizi,
 • Hedef pazar ve müşteri kitlesi analizi,
 • Pazar payı tahmini,

2. Hukuki değerlendirme

 • Tabi olunan mevzuat ve yükümlülükler,
 • İzin ve ruhsatlar,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • Teknik altyapının ve özelliklerinin belirlenmesi,
 • Santral, transmikser, pompa ve vibratör türleri ve özellikleri,
 • Üretim, taşıma ve pompalama kapasitesinin belirlenmesi,
 • Laboratuvar altyapısı,
 • İş akış şemaları,
 • Hazır beton sektöründe kalite ve standartlar,
 • Teknik maliyet analizi

4. Mali (finansal) değerlendirme

 • İşletme dönemi giderleri,
 • Amortismanlar,
 • Sabit yatırım tutarı,
 • İşletme sermayesi,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • Finansal analiz
 • İşletme dönemi gelir tahmini,
 • Yıllık nakit akışı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi
 • Yatırım uygulama

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Beton üretim tesisi yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesine ilişkin çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının beton üretim tesisi yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin beton üretim tesisi yatırıma ilişkin ve girişimciye önerileri.
 • Yatırım uygulama planı.

Hazır beton santrali kurmak ve işletmek için bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, öncelikle uzman bir kuruluştan fizibilite danışmanlık hizmeti almanızı öneriyoruz.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu