Biyogaz üretiminde kullanılan hammaddeler

yazar:

kategori:

Hayvansal Atıklar
Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan Atıklar özellikle kırsal kesimler için önerilen biyogaz tesislerinde kullanılmaktadır.

Bitkisel Artıklar
İnce kıyılmış sap, saman, anız ve mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları ve çimen artıkları gibi bitkilerin işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan artıklardır.

Bitkisel artıkların kullanıldığı biyogaz tesislerinin işletilmesi sırasında proses kontrolü büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kırsal kesimlerde bitkisel artıklardan biyogaz eldesi önerilmemektedir.

Organik İçerikli Şehir ve Endüstriyel Atıklar
Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt sanayi ve gıda sanayi atıkları, çözünmüş organik madde derişimi yüksek endüstriyel ve evsel atık sular biyogaz üretiminde kullanılmaktadır. Bu atıklar Özellikle belediyeler ve büyük sanayi tesisleri tarafından yüksek teknoloji kullanılarak tesis edilen biyogaz üretim
merkezlerinde kullanılan atıklardır.

Çeşitli Kaynaklardan Elde Edilebilecek Biyogaz Verimleri ve Biyogazdaki Metan Miktarları

[table td1=”Kaynak” td2=”Biyogaz verimi (litre/kg)” td3=”Metan oranı (Hacim %’si) “] [td1] Sığır Gübresi [/td1] [td2] 90-310 [/td2] [td3] 65 [/td3]

[td1] Kanatlı Gübresi [/td1] [td2] 310-620 [/td2] [td3] 60 [/td3]

[td1] Buğday samanı [/td1] [td2] 200-300 [/td2] [td3] 50-60 [/td3]

[td1] Çavdar samanı [/td1] [td2] 200-300 [/td2] [td3] 59 [/td3]

[td1] Arpa Samanı[/td1] [td2] 290-310 [/td2] [td3] 59 [/td3]

[td1] Mısır sapları ve artıkları[/td1] [td2] 380-460 [/td2] [td3] 59 [/td3]

[td1] Keten & Kenevir[/td1] [td2] 360 [/td2] [td3] 59 [/td3]

[td1] Çimen[/td1] [td2] 280-550 [/td2] [td3] 70 [/td3]

[td1] Sebze artıkları[/td1] [td2] 330-360 [/td2] [td3] Değişken [/td3]

[td1] Ziraat atıkları[/td1] [td2] 310-430 [/td2] [td3] 60-70 [/td3]

[td1] Yerfıstığı kabuğu[/td1] [td2] 365 [/td2] [td3] — [/td3]

[td1] Dökülmüş ağaç yaprakları[/td1] [td2] 210-290 [/td2] [td3] 58 [/td3]

[td1] Algler[/td1] [td2] 420-500 [/td2] [td3] 63 [/td3]

[td1] Atık su çamuru[/td1] [td2] 310-800[/td2] [td3] 65-80 [/td3]

[/table]

Biyogaz ısıl değeri

1 m3 biyogazın sağladığı ısı miktarı 4700-5700 kcal/m3 ‘tür.

Hayvansal kaynaklardan elde edilebilecek ortalama gübre ve biyogaz miktarları

Hayvan Ağırlığı Bazında Üretilebilecek Günlük Ve Yıllık Yaş Gübre Miktarları

  • Büyükbaş hayvan canlı ağırlığın % 5-6’sı kg-yaş gübre/gün
  • Koyun-Keçi canlı ağırlığının % 4-5’sı kg-yaş gübre/gün
  • Tavuk canlı ağırlığının % 3-4’sı kg-yaş gübre/gün

 

[table td1=”Hayvan adedi” td2=”Hayvan cinsi” td3=”Yaş Gübre Miktarı (ton/yıl) “]

[td1] 1 [/td1] [td2] Büyük Baş [/td2] [td3] 3.6 [/td3]

[td1] 1 [/td1] [td2] Küçük Baş [/td2] [td3] 0.7 [/td3]

[td1] 1 [/td1] [td2] Kümes[/td2] [td3] 0.022 [/td3]

[/table]

[table td1=”Gübre cinsi” td2=”Gübre miktarı” td3=”Elde edilecek biyogaz miktarı (m3/yıl) “]

[td1] Sığır [/td1] [td2] 1 ton [/td2] [td3] 33 [/td3]

[td1] Koyun [/td1] [td2] 1 ton [/td2] [td3] 58 [/td3]

[td1] Kümes hayvanı [/td1] [td2] 1 ton [/td2] [td3] 78 [/td3]

[/table]

Kaynak: www.eig.gov.tr

Biyogaz enerji üretim tesisi fizibilitesi