Biyogaz üretim tesisi yatırımında dikkat edilmesi gereken hususlar

yazar:

kategori:

Biyogaz üretim tesisi yatırımları ülkemizde giderek popülerleşen bir yatırım halini almaktadır. Bu tesislerden elde edilen enerjinin yenilenebilir enerji kapsamında olması, hammadde temininin kolay ve ucuz olması, bu tesislerin çevreye sağladığı fayda ve devletin sağladığı teşvik ve destekler, bu yatırımı birçok girişimci açısından cazip kılmaktadır. Ancak biyogaz enerji üretim santrali kurulması yüksek maliyetli bir yatırımdır. Bu nedenle girişimci ve yatırımcıların yatırım öncesindeki süreci iyi yönetmeleri ve detaylı bir fizibilite çalışması ile uygun bir yatırım senaryosu oluşturması gerekir.

Bir biyogaz santrali yatırımından beklenen karlılığı sağlamak için yatırım öncesinde dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Önemli birkaç husus aşağıda belirtilmiştir:

  • Bu nedenle yatırım öncesinde detaylı bir fizibilite çalışması yapılmalıdır ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek yatırım planlanmalıdır.
  • Kuruluş yeri olarak üretim için ihtiyaç duyulan hammaddelerin kolay temin edilebildiği bir bölge seçilmelidir.
  • Yatırım yapılacak bölgede hammadde tedarikinin sürdürülebilir olup olmadığı araştırılmalıdır.
  • Uygun bir yatırım senaryosu oluşturulmalıdır: kapasite seçimi, kuruluş yeri seçimi, üretilecek organik gübre ürün çeşitleri vs.
  • Elde edilen fermente gübrenin işlenerek katı ve sıvı organik gübre şeklinde piyasada satılması, yatırımın karlılığını artırmada önemli bir husustur. Bu nedenle organik gübre ürünleri için pazar araştırması yapılmalı ve potansiyel müşteri kitlesi, talep düzeyi ve fiyat tahmini yapılmaldır.
  • İşletme sermayesi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Hammadde tedariğinin maliyeti işletme sürecinde önemli bir maliyet unsurudur. Bu nedenle detaylı bir şekilde araştırılması gerekir.
  • Tesisi kapasinin düşük olması durumunda yatırımın karlılığı daha düşük olacaktır. Bu nedenle üretimin kapasitesini belirleyecek olan hammadde miktarının tedarik edilmesine yönelik çalışmalar detaylı bir şekilde yapılmalıdır.

Yatırım fizibiltesi

Biyogaz enerji üretim tesisi yatırım öncesinde yapılması gereken fizibilite çalışması hakkında bilgi edinmek için sitemizin ilgili sayfasını ziyaret ediniz…