Doğal kaynak suyu dolum ve paketleme fabrikası yatırım süreci

yazar:

kategori:
 1. Saha çalışması yapılması (su kaynağının debisi, su kaynağının bulunduğu yerin yüksekliği, nem ve sıcaklık değerleri ve diğer faktörlerin belirlenmesi)
 2. Tesis izni için başvuru:
  1. Kaynak veya içme suyunu işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, su kaynağının veya suyun çıkış noktasının yerini belirleyen plan ve kroki ile Valiliğe başvuruda bulunur.Sağlık Müdürlüğü, numune işlemleri için bir Kurul oluşturur ve bu Kurul bir ön rapor hazırlar.
  2. Kurulun olumlu ön raporundan sonra işletmeye ait suyun çıkış noktası ve kaynağı, kaptajı ve koruma bölgesi, isale hattı, toplama odası, depo, imlahane ve diğer sosyal tesislere ait ünitelerin projeleri, işletmeci tarafından yetkili mühendislere hazırlattırılır.
  3. Doğal su kaynağının kiralanması (İl Özel İdaresi veya Büyükşehir Belediyesi) ve kullanımı (DSİ’den yeraltı suyu kullanma belgesi) için ilgili kurumlara başvuru yapılması,
 3. Detaylı fizibilite raporu hazırlanması
  1. Üretimi yapılacak ürün çeşitlerinin belirlenmesi (damacana, pet şişe, termoform bardak, 0,33 L, 0,5 L, 1,5 L, 5 L, 10 L Pet Şişeler, 19 L polikarbonat damacanavb.)
  2. Su şişeleme tesisininin kurulacağı arazinin belirlenmesi,
  3. Su şişeleme üretim hatlarının, hat kapasitelerinin ve tesisin yıllık üretim/dolum kapastesinin belirlenmesi,
  4. Makina ve ekipman listesinin belirlenmesi,
  5. Fabrika binası inşaatının yerleşim planının belirlenmesi
  6. Sabit yatırım, işletme sermayesi ve yıllık maliyetlerin belirlenmesi
  7. İş planı hazırlanması
  8. ve diğer hususlar
 4. Gerekli finansmanın sağlanması (kredi, leasing veya yatırımcı ortak)
 5. Hammadde temin sözleşmelerinin yapılması
 6. Altyapı inşası
  1. Fabrika binası inşaatının yapılması
  2. Kaynak suyunun fabrika binasına taşınması için gerekli altyapının kurulması (HDPE boruların döşenmesi)
 7. Yıkama, doldurma ve kapatma (kapaklama) ünitelerinde makina ve ekipmanın kurulması
 8. Deneme üretim
 9. İşletmeye alma (Bu aşamaya gelmeden önce ilgili kurumdan mutlaka işletme izni alınması gerekir)

 

[content_box]


İlgili yazı/makale
Ambalajlı su üretim tesisi fizibilitesi  [/content_box]