Türkiye gıda ve içecek sektörü

yazar:

kategori:

Türkiye gıda sektörü; et ve balık ürünlerinden bitkisel ve hayvansal yağlara, islenmiş meyve ve sebzelerden alkollü içeceklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamakta ve firma sayısı, istihdam, dıs ticaret, katma değer, ciro gibi farklı alanlarda imalat sanayi içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Ancak, mevcuttaki düşük teknolojili yapısı göz önünde bulundurulduğunda Ar-Ge, kapasite kullanım oranı gibi çeşitli değişkenlerde ise diğer imalat sanayi sektörlerine göre geride kalmaktadır. Gıda – içecek sektörü mevcuttaki düşük teknolojili yapısı, buna bağlı olarak otomasyon ve makineleşmenin az olması ve sektördeki firma ölçeklerinin küçüklüğü gibi nedenlerden dolayı emek yoğun bir özellik içermektedir. Sektör, firma sayısında imalat sanayi içinde ilk sırada yer alırken, istihdamda ise tekstil ürünleri imalatı (13,7%) ve giyim eşyaları imalatından (%12,7) sonra 3’üncü sırada bulunmaktadır.

Gıda ve içecek sektörü SWOT analizi

1. Güçlü noktalar (Strengths)

 • Genç ve artan nüfus sahip Türkiye’de hem üretim hem de tüketim alanında artış gözlemlenmektedir.
 • Ülkedeki mevcut tarımsal ürün çeşitliliği dikkate alındığında Türkiye gıda sektörü ihracat açısından önemli fırsatlara sahiptir.
 • Gelişen bir ülke kategorisinde olan Türkiye’de tüketici harcamalarını pozitif yönde etkileyecek kişi başı GYSİH’de gelecek yıllarda artış beklenmektedir.

2. Zayıf noktalar (Weaknesses)

 • Küresel ekonomik krizden etkilenen değişken ekonomik ortam, tüketici harcamalarını olumsuz yönde etkileyebilir,
 • Alkollü içeceklerde talebin, dini gelenekler ve yüksek Özel Tüketim Vergisi sebebiyle Avrupa ülkelerine göre daha düşük düzeyde kalması.

3. Fırsatlar (Opportunities)

 • İlgi düzeyi yüksek genç nüfusun yeni marka ve ürünlere açık olması,
 • Turizm sektöründeki büyümenin yiyecek ve içecek sektöründeki tüketimi de artırması,
 • Pazarın henüz olgunluğu ulaşmamasınden dolayı yeni ürünlerin Türkiye’ye girebilme fırsatının olması.

4. Threats (Tehditler)

 • Tarımda istikrarsız mevzuat düzenlemelerinin gıda sektörünü de etkilemesi
 • Yüksek enerji ve hammadde maliyetlerinin yiyecek ve içecek üreticilerinin performanslarını olumsuz yönde etkilemesi,
 • Yüksek kalite ve düşük fiyat ile şarap üretin dünya yeni şarap üreticileri sebebiyle şarap endüstrisinde yaşanan rekabet.

Yararlanılan kaynaklar