Etiket: yatırımın getirisi

 • Yatırım getirisi (ROI)

  Yatırım getirisi (ROI)

  yazar:

  kategori:

  ROI (Return on Investment), yatırımın verimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan bir performans ölçüsüdür. Yatırımın geri dönüşü, yatırımın getirisi veya yatırımın karlılığı olarak ifade edilen ROI, bir yatırımın ne oranda getiri sağladığını belirtir. ROI; basit, esnek ve karşılaştırılabilir özelliklere sahip olduğundan dolayı yatırımın karlılığının ölçülmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Yatırımdan elde edilen net faydanın (getirinin), yatırım maliyetine…

 • Net bugünkü değer

  Net bugünkü değer

  yazar:

  kategori:

  Yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı getirinin bugünkü değerinden yatırım giderlerinin bugünkü değerinin düşülmesi ile elde edilen farkı ifade eder. Yani net bugünkü değer; yatırımın nakit girişlerinin bugünkü değeri ile nakit çıkışlarının bugünkü değeri arasındaki farka eşittir. NBD = Nakit girişlerinin bugünkü değeri – Nakit çıkışlarının bugünkü değeri Bugünkü değer, sermaye maliyetini gösteren belli bir iskonto…