Etiket: proje destek programı

  • KOSGEB Destekleri

    KOSGEB Destekleri

    Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 1990 yılında kurulmuştur. KOSGEB’in temel amacı KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek, KOBİ’lerin ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek için devlet desteği sağlamaktır. KOSGEB’in KOBİ’lere ve yeni girişimcilere yönelik birçok destek programı vardır. Her destek programının amacı ve kapsamı…