KOSGEB Destekleri

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) 1990 yılında kurulmuştur. KOSGEB’in temel amacı KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek, KOBİ’lerin ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek için devlet desteği sağlamaktır.

KOSGEB’in KOBİ’lere ve yeni girişimcilere yönelik birçok destek programı vardır. Her destek programının amacı ve kapsamı farklıdır. Bu destek programları aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Bağlantılara tıklayarak KOSGEB internet sayfasında detaylı bilgi elde edebilirsiniz:

  1. KOBİ Proje Destek Programı
  2. Tematik Proje Destek Programı
  3. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
  4. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  5. Genel Destek Programı
  6. Girişimcilik Destek Programı
  7. Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
  8. Kredi Faiz Desteği