Mermer işleme tesisi yatırım için fizibilite çalışması

Türkiye, jeolojik yapısı itibariyle doğal taş bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de 650’ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu belirlenmiştir. Hem mermer rezerv miktarı hem de çeşitlilik açısından değerlendirildiğinde Türkiye önemli bir potansiyele sahiptir.

Mermer tesisi yatırımı için fizibilite çalışması

Mermer işleme tesisi yatırımına yönelik hazırlanacak fizibilite çalışması aşağıdaki başlıkları içerir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Sektörün genel değerlendirmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar araştırması,
 • Rekabet ve rakip analizi,
 • Hedef pazar ve müşteri kitlesi analizi,
 • Pazar payı tahmini,
 • İzin ve ruhsatlar,
 • Kapasite belirlenmesi,

2. Hukuki değerlendirme

 • İlgili mevzuat ve yükümlülükler,
 • Yatırım ve işletme sürecinde gerekli izin ve ruhsatlar,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • Gerekli makine ve ekipman,
 • Tesis yerleşim planı,
 • Teknik kapasite seçimi,
 • Altyapı ve teknoloji seçimi,
 • İş akış şemeları,
 • Teknik maliyet çalışması (makine-ekipman maliyetleri, hammadde maliyetleri, enerji maliyetleri vs.)

4. Mali (Finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım tutarı,
 • İşletme sermayesi,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • Amortismanlar,
 • İşletme dönemi gelir tahmini,
 • Yıllık nakit akışı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri dönüşü (ROI)
 • Yatırımın geri ödeme süresi

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Mermer işleme tesisi yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesine ilişkin çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının mermer işleme tesisi yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin mermer işleme tesisi yatırıma ilişkin ve girişimciye önerileri.
 • Yatırım uygulama planı.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu