İnşaat demiri üretimi fizibilite raporu

Türkiye, dünyanın en büyük inşaat demiri ihracatçısı ülkelerden biridir. Ülke içerisinde üretilen inşaat demirinin yaklaşık yarısı ihraç edilmektedir. Hem ihraç miktarı hem de yurt içinde kullanılan inşaat demiri miktarı her yıl artmaktadır. Hem sektörün ihraç potansiyeli hem de inşaat sektörünün büyüklüğü dikkate alındığında inşaat demiri üretimi amacıyla yapılacak bir yatırımdan elde edilecek karın beklenen seviyenin üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

İnşaat demiri üretim tesisi yatırımı için fizibilite çalışması

İnşaat demiri üretim tesisi yatırımına yönelik hazırlanacak fizibilite çalışması aşağıdaki başlıkları içerir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Sektörün genel değerlendirmesi,
 • Pazarın arz ve talep açısından değerlendirmesi
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar araştırması,
 • Rekabet ve rakip analizi,
 • Hedef pazar ve müşteri kitlesi analizi,
 • Pazar payı tahmini,

2. Hukuki değerlendirme

 • İlgili mevzuat ve yükümlülükler
 • İzin ve ruhsatlar,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • Teknik altyapının ve özelliklerinin belirlenmesi,
 • Kapasite belirlenmesi,
 • İş akış şemaları,
 • Teknik maliyet çalışması (hammadde maliyetleri, makine-ekipman maliyetleri vs.)

4. Mali (finansal) değerlendirme

 • İşletme dönemi giderleri,
 • Amortismanlar,
 • Sabit yatırım tutarı,
 • İşletme sermayesi,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • İşletme dönemi gelir tahmini,
 • Yıllık nakit akışı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi
 • Yatırım süreci iş planı,
 • Finansman imkanları.

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Üretim tesisinin yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesine ilişkin çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının inşaat demiri üretim tesisi yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin üretime ilişkin ve girişimciye önerileri.
 • Yatırım uygulama planı.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu