Yatırım için finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar

Yeni yatırım yapacak şirketlere finansman sağlayan özel veya kamu bankası, Türkiye’de şubesi olan uluslararası örgütler, finans kurumları ve özel yatırım bankaları gibi birçok kurum ve kuruluş mevcuttur.

Yatırım finansmanı sağlayan banka ve benzeri kuruluşlar genellikle projeye dayalı olarak finansman sağlar. Yani kredi vermede projenin gelir yaratabilme kapasitesi dikkate alınır. Bu nedenle yatırım projesi için finansman sağlamak isteyen şirketlerin projeye ilişkin detaylı fizibilite raporu hazırlaması gerekir. Hazırlanan fizibilite raporları kurumların bünyesinde bulunan proje değerlendirme uzmanları tarafından incelenir ve projenin risk analizi yapılır. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan projelere/şirketlere finansman sağlanır. Sağlanan finansman türü kurumsal finansman veya proje finansmanı şeklinde olmaktadır.

Aşağıda Türkiye’de yapacağınız bir yatırım için finansman sağlayabileceğiniz bazı kurum ve kuruluşun listesi verilmektedir:

  1. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.
  2. Türkiye Kalkınma Bankası
  3. Türk Eximbank
  4. Dünya Bankası Grubu
  5. Avrupa Yatırım Bankası
  6. İslam Kalkınma Bankası
  7. Ecobank
  8. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası