Çağrı merkezi yatırımı için fizibilite çalışması

Çağrı merkezi yatırımı düşünüyorsanız ilk yapmanız gereken detaylı bir fizibilite raporu hazırlamaktır. Fizibilite raporunu kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi bu alanda uzmanlaşmış kişi veya firmalara hazırlatmanız daha tavsiye edilir.

Yatırım öncesinde hazırlanması gereken fizibilite raporunun kapsamı aşağıdaki gibidir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Yurt içi ve yurt dışı pazar büyüklüğü,
 • Talep durumu ve büyüme eğilimi,
 • Veri merkezi için kuruluş yeri seçimi kriterleri ve yer seçimi,
 • Kullanım amacı açısından çağrı merkezlerinin değerlendirmesi (Müşteri hizmetleri, teknik destek, geri kazanım aramaları, back ofis hizmetleri, tele satış ve pazarlama, tahsilat aramaları, sosyal medya ve diğer amaçlar)
 • Rekabet durumu ve potansiyel rakipler,
 • Piyasada uygulanan fiyatlar,
 • Hedef kitle belirlenmesi (kullanım amacı, hedef sektör, hedef müşteri grubu)
 • Hizmetlerin fiyatlandırması,
 • Pazar payı ve talep tahmini (gelen çağrı sayısı, giden çağrı sayısı,

2. Yasal çerçeve

 • Tabi olunan mevzuat ve yükümlülükler,
 • Gerekli izin ve ruhsatlar,
 • Çağrı merkezi kurulumu için devletçe verilen destek ve teşvikler

3. Teknik değerlendirme

 • İhtiyaç duyulan kapalı alan ve bina altyapısı
 • Çağrı merkezi altyapısı ( İklimlendirme, enerji, ofis ekipmanları vb.)
 • Çağrı merkezi bilişim altyapısı altyapısı (ACD, CTI, IVR, CRM, ses kayıt sistemi, performans yönetim yazılımı, bilgi yönetim yazılımı, veri tabanı ve diğer sistemler )
 • Teknoloji seçimi,
 • Teknik kapasitenin belirlenmesi ( çağrı sayısı, koltuk sayısı, çalışan sayısı, hat kapasitesi vb.)
 • İhtiyaç duyulan insan kaynağının belirlenmesi,
 • İş akış süreçleri ( Gelen çağrı, giden çağrı, raporlama vb.)
 • Teknik maliyet çalışması ( Bina ve inşaat giderleri, donanım giderleri, yazılım giderleri, enerji giderleri, personel gideri, veri erişim giderleri, proje/etüd giderleri, bakım onarım giderleri ve diğer giderler)

4. Mali (finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım tutarı
 • Toplam ilk yatırım maliyeti
 • İşletme sermayesi
 • Finansman planı
 • Gelirlerin tahmini
 • Gelir-gider tablosu
 • Nakit akışı
 • Yatırımın geri ödeme süresi
 • Net bugünkü değer
 • İç karlılık oranı

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Çağrı merkezi yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Çağrı merkezine ilişkin belirlenen risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu