Süt işleme tesisi yatırımı için fizibilite çalışması

Türkiye'de süt ve süt ürünleri tüketimi yıldan yıl artmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin ihracatında da her yıl artış olmaktadır. Talep açısından değerlendirildiğinde bir süt işleme tesisi yatırımı yapılması durumunda hem yurt içi pazar hem de yurt dışı pazarda yeterli düzeyde talebin olduğu söylenebilir. Bu nedenle hem pazarın genel değerlendirmesi, hem de yapılacak yatırımın teknik ve karlılık durumunun detaylı değerlendirmesi için bir fizibilite çalışmasının yapılması gerekir. Fizibilite çalışması ile elde edilen sonuçların değerlendirmesi ile bir yatırım kararı alınması gerekir.

Süt işleme tesisi için fizibilite çalışması kapsamı

Süt işleme ve süt ürünleri üretimi yatırımına yönelik hazırlanacak fizibilite çalışması aşağıdaki başlıkları içerir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Süt işleme ve süt ürünleri pazarının genel değerlendirmesi ve pazar büyüklüğü,
 • Pazarın büyüme trendi,
 • Rekabet ve rakip analizi,
 • Hedef bölge seçimi ve üretim yeri seçimi,
 • Ürünlerin pazarlanacağı hedef müşteri kitlesi,
 • Hammadde açısından hedef bölgenin çiğ süt üretim miktarı,
 • Üretilecek ürünlerinin belirlenmesi (içme süt, süt tozu, peynir çeşitleri, yoğurt çeşitleri, ayran, tereyağı, peynir altı suyu)
 • Kurulacak işletme için pazar payı tahmini ve üretim kapasitesi tahmini,

2. Hukuki değerlendirme

 • Tabi olunan mevzuat ve yükümlülükler,
 • İzin ve ruhsatlar,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • İhtiyaç duyulan arazi ve bina genişliği ve özellikleri,
 • Üretim birimlerinin belirlenmesi (Ambalajlama birimi, laboratuar birimi vs.)
 • Ana makinalar ve ekipman ihtiyacının belirlenmesi
 • Tesis yerleşim planı,
 • İnsan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi,
 • Üretim akış şemaları,
 • Üretim ve kalite standartları,
 • Teknik maliyet çalışması ( Makina ve ekipman maliyeti, etüt ve proje giderleri, arazi ve inşaat maliyetleri,  personel maliyeti, hammadde maliyetleri, enerji maliyetleri,  amortismanlar vs.)

4. Mali (finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım tutarı,
 • İşletme sermayesi,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • İşletme dönemi gelir tahmini,
 • Yıllık nakit akışı,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri dönüşü (ROI)
 • Yatırımın geri ödeme süresi,

5. Ekonomik değerlendirme

Kamu kurumları, bir yatırımı değerlendirirken finansal analizden ziyade projenin ekonomik analizine önem verir. Bu nedenle devlet tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanabilmek için detaylı bir ekonomik değerlendirme yapmak gerekir.

 • Süt işleme tesisinin kurulduğu bölgeye ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Yatırım projesinin fayda-maliyet analizi.

6. Risk değerlendirmesi

 • Süt işleme tesisi yatırım ve işletme sürecinde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri,
 • Finansman imkanları,
 • Yatırım uygulama planı.

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu