Teksil ve hazır giyim sektöründe ürün çeşitleri ve üretim süreci

yazar:

kategori:

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim (THG) sektörü geniş bir yelpazede üretim yapmaktadır. Doğal ve kimyasal üründen elde edilen elyaf üretimiyle başlayıp iplik, dokuma-örme kumaş, halı ve hazır giyim ürünlerinin üretimiyle son bulan değer zincirinde var olan bütün aşamalar ülkemizde gerçekleştirilmektedir.

 

Tekstil özetle, elyaftan mamul kumaş elde edilinceye kadarki üretim sürecidir. Halı, battaniye ve ev tekstili gibi ürünler de tekstil sektörü içinde ele alınmaktadır. Kumaştan giyim eşyası elde edilmesi süreci ise hazır giyim olarak sınıflandırılmaktadır. Tekstilin ilk aşamasında, uygun elyaflar, eğirme veya bükme işlemleriyle iplik haline getirilir. İpliğin dokunması veya örülmesiyle ham kumaş elde edilir. Ham kumaş, terbiye, boya ve apreleme gibi işlemlerden geçirilerek mamul kumaş haline getirilir.

Tekstil sektörünün tamamlayıcısı olan hazır giyim üretim süreci ise kesme ve dikme işlemleri için hazır hale gelen bu mamul kumaşın giyim eşyası haline getirilmesiyle tamamlanır. Elyaftan hazır giyime kadar olan bu üretim süreci aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 

Kaynak: Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinin Türk Ekonomisindeki Yeri