Mermer işleme tesisi yatırımı

[row]

[span9]

Türkiye değişik jeolojik kuşakların yer aldığı bir bölgede yer alan ve bu kuşakların farklı taşlar içermesi sebebiyle zengin doğallaş rezervlerine sahip bir ülkedir. Söz konusu Alp kuşağı çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervini bulundurmaktadır. Alp-Himalaya dağları kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde, muhtemelen yaklaşık 5,2 milyar m³ (13,9 milyar ton) mermer rezervi bulunmaktadır. Bu da Dünya mermer rezervinin yaklaşık %40’ı olmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de mermer kullanımına artan talep, sektörü cazip bir yatırım alanı kılmaktadır. Türkiye mermer sektöründe 2.100 adet mermer ocağı, küçük ve orta ölçekli 1.500 fabrika ve 7.500 atölyede yaklaşık 250.000 kişi istihdam edilmektedir. Üretimin tamamına yakın kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır.

Mermer ürünleri

Türkiye’de üretilen ve uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitleri; Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker’dir.

Mermerin yaklaşık;

 • % 40’ı zemin döşeme, % 25’i dış ve iç cephe kaplama malzemesi olarak inşaat sektöründe,
 • % 12’si mezar ve anıtların yapımında,
 • % 8 süs eşyası,
 • Geriye kalan oranda ise seramik, boya, çimento, mozaik çalışmaları, soda, kostik, yem ve yapay gübre yapımında yan ürün olarak

kullanılmaktadır.

Hammadde durumu

Doğal taşların yapı ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılmaya başlaması dünyada taş üretiminin artmasına neden olmuştur. Mermer mozaik üretim sektörünün tek hammadde kaynağı mermer üretim sektörüdür. Ülkemiz mermer çeşitliliği bakımından 290 çeşitle dünya ortalamasında ilk sırada yer almaktadır. Ancak, ticari anlamda sürekliliğini kanıtlamış 80’in üzerinde değişik yapıda ve 120’nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi bulunmaktadır. Türkiye’ deki mermer çeşitleri dünya pazarında rekabet edebilecek zenginliğe ve kaliteye sahiptir. Uluslararası piyasada en tanınmış Türkiye’de üretilen mermer çeşitleri;

 • Afyon beyazı,
 • Bilecik pembe,
 • Marmara beyazı,
 • M. Kemalpaşa beyazı,
 • Karacabey siyah,
 • Elazığ vişne,
 • Denizli traverten,
 • Trakya graniti.

Bu mermerler genellikle dünya pazarlarında üstün kalitesiyle ilgi çeken mermer tipleridir. Ülkemizde mermer yatakları genellikle Paleozoik yaşlı masiflerin bulunduğu alanlarda yer alır. Bu alanlar genellikle ülkenin batı yarısında yer almakla birlikte doğuda da bazı yerlerde bulunmaktadır. Menderes masifi, Istıranca masifi, Menteşe masifi, Kazdağı masifi, Kırşehir masifi, Ilgaz kristalin masifi ve Bitlis masifi bu alanlardan en belirgin olanlarıdır.

Ayrıca mermer artıklarının sanayinin birçok alanında kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu durum hem çevresel hem de ekonomik faktörler açısından önemli olmaktadır.

Potansiyel müşteriler

Ülkemizde mermer, genelde inşaat malzemesi olarak kullanıldığından, mermere olan talep, inşaat yatırımları paralelinde artmaktadır. Bunun yanında toplum refahının artmasına paralel olarak süs ve dekoratif amaçlı mermer kullanımının artması da mermere olan talebi artırmaktadır. Son yıllarda yaygınlaşan toplu konut uygulamaları ve turistik tesis yatırımları mermere olan talebi bir hayli artırmıştır. Türkiye’de üretilen mermerlerin ve mermer ürünlerinin tamamına yakın bir kısmı iç tüketimde kullanılmakta ve çok az bir kısmı ise ihraç edilmektedir.

Yoğunlukla estetik ve dayanıklılığı sebebiyle sanatsal alanlarda kullanılan mermerin bugünkü başlıca kullanım alanları, inşaat sektörü, dekorasyon, heykelcilik, süs eşyalarının yapımı ve mezarcılıktır. Bu durumdan da anlaşılacağı gibi oldukça geniş bir pazar yelpazesine sahip olduğu görülmektedir.

Mermer, blok veya kesilmiş parlatılmış olarak ihraç edilmektedir. Doğal taş ihracatında katma değeri en yüksek ürün, işlenmiş mermer ve işlenmiş travertendir. Sektörün ihracat potansiyeli, yatırımlara paralel olarak hızla gelişmektedir.

Ayrıca mermer tozları sanayide de yaygın olarak kullanılmaktadır. Mermer tozlarının sanayide kullanım alanları aşağıda listelendiği gibidir:

 • Seramik sanayi
 • Plastik Sanayi
 • Çimento Sanayi
 • Tarım Sanayi
 • Yem Sanayi
 • Boya Sanayi
 • Kâğıt sanayi
 • Yapı malzemeleri sanayi.

Mermer blokları ve özelliklede işlenmiş mermer ve granite ürünlerine olan uluslararası talep giderek artmaktadır. Seçici piyasalar ve kaliteli ürünlerdeki uluslararası rekabet, bu alanda söz sahibi olan İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkeler arasında yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda ise bu ülkelerin dışında önemli gelişmeler gösteren Türkiye, Hindistan ve Çin gibi ülkeler de bu alanda önemli düzeyde söz sahibi olmaya başlayıp bu rekabette yerlerini almaya başlamışlardır.

Blok mermer satışında Türkiye, dünya liderliğini elinde bulundurmaktadır. Türkiye de çıkan doğal taşların % 84’ünü Çin’e satın almaktadır. Çin ise işlenmiş taş sanayinde dünya liderliğini elinde bulundurmaktadır. Dünyadaki en büyük taş ithalatçısı ise ABD’dir. Sektöre yapılan yatırım sayısının artması paralelinde ihracat potansiyelinin artmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde mermer ihracatı her yıl bir önceki yıla göre artarak devam etmektedir.

Yatırım için gerekli makine ve teknik altyapı

Entegre mermer işletme tesislerinde blok halinde alınan mermer katrakt ve ST tipi makinalarda kesilerek, iyi bir parlatma ve cilalama işlemi sonucunda, plaka ve fayans şeklinde müşteriye sunulması esasına dayalı bir teknoloji uygulanmaktadır. Bu tesislerde olması gereken makine teçhizatlarının bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Trafo
 • Katrakt
 • Plaka Kalibre Makinesi
 • Plaka Dolgu Makinesi
 • Plaka Cila Makinesi
 • Köprü kesme makinası
 • Plaka Ambalaj ve Stok Alanı
 • Köprülü Tavan Vinci
 • S/T Makinesi
 • Kafa kesme makinası
 • Yatay Yarma Makinesi
 • Strip Kalibre Makinesi
 • Strip Dolgu Makinesi
 • Fayans Cila Hattı
 • Yan Kesme ve Trimming Makinesi
 • Alın Cila Pah Makinesi
 • Seleksiyon ve Ambalaj
 • Forklift
 • Atölye
 • Kenar işleme makinası
 • Geniş silme makinası
 • Mermer eskitme
 • Fayans hattı
 • Vinç
 • Arıtma sistemi
 • Testere, Lama ve Soketler,
 • Aşındırma, Parlatma ve Cilalama Taşları
 • Biçilmiş Ambalaj Tahtası
 • Ambalaj

Sektörün geleceği ve trendler

Ülkemizde doğal taş sektörü; çeşit ve rezerv zenginliği, sektör deneyimi, ham madde bolluğu, deniz ulaşımında nakliye kolaylığı, dinamik sektör yapısı, kullanılan yeni teknolojiler ve geniş renk yelpazesi ile dünya doğal taş piyasasında önemli bir yere sahiptir.

Türkiye’deki işletme ruhsatlı ocak sayısı, arama ruhsatlı ocak sayısının yaklaşık % 15’ i kadardır. Beş ildeki toplam mermer ocak sayısı Türkiye’ nin toplam mermer ocaklarının %50’ den fazlasını içermektedir. Üretimin yoğunlaştığı iller; Muğla, Balıkesir, Afyon, Bilecik, Amasya, Antalya ve Denizli illeridir.

Ülkemiz uygulamaya konulan modern ocak üretim yöntemleri ve son teknikler sayesinde dünya doğal taş üretiminde lider üreticilerden biri konumuna gelmiştir.

Bugün ise sektöre ilişkin beklentiler aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Tüm bunların sonucunda mermer sektörünün ihracatının ve katma değerinin artması.
 • Mermer üretiminin her aşamasında ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasının artması, Ar-Ge çalışmalarına öncelik verilmesi, ürünlerde renk, desen, kalite ve fiyat standardı oluşturulması.
 • Mevcut pazar payının arttırılmasına yönelik yatırımlar, pazarlama stratejileri ve dağıtım ağları kurulması.
 • Tanıtım ve satışlarda internetten daha fazla yararlanılması,
 • Mermer üretiminin yoğun olduğu kentlerde Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Üniversite, Mermer üreticilerinin dernek ve birlikleri gibi yerel kurum ve kuruluşların çözüm ortağı olduğu kümelenmeler oluşturulması,
 • Avrupa ülkelerindeki doğal taş rezervlerindeki azalma ve üretimdeki düşüşe rağmen ülkemizin jeolojik yapısı gereği verimli yeni rezerv alanlarının var olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması.
 • Dünyada mermer ürünlerine talebin her geçen gün artma trendinin olması ile birlikte yabancı şirketlerin ve kurumsallaşmış büyük firmaların mermere olan ilgisinin her geçen gün artıyor olması,
 • Konut sektöründeki gelişmelerin ülkemizde mermer sektöründeki gelişmeler için önemli olması,
 • Ülkemizde de 2017 Mart ayında da düzenlenmiş olan uluslararası mermer ürünleri fuarları ve uluslararası mermercilik sempozyumları neticesinde mermerlerimizi yurt dışına iyi tanıtabilmesi ve mermer için dünya markası oluşması yönünde kararlar alınması, 

Yatırımcıya öneriler

 • Yatırım yapmadan önce mutlaka bir fizibilite raporu hazırlayın veya bu alanda uzman bir kuruluşa hazırlattırın,
 • Sektör ile ilgili birkaç fuara katılım sağlayın ve diğer firmalar hakkında bilgi edinin,

 • Sektör ile ilgili dernek ve oluşumları ziyaret edin ve yapacağınız yatırım hakkında bilgi alın,

 • Yatırım sürecinde bu alanda uzman kişiler ile danışın ve yatırım sürecini birlikte yönetin,

 • Yer ve kapasite seçiminde sadece altyapının ilerde genişleyebilir olmasına dikkate edin,

 • Yatırım için devlet tarafından sağlanan teşvik ve destekleri detaylı bir şekilde araştırın,

 • Sektördeki eğilimi ve trendleri araştırın. Örneğin hangi ürünlerin daha çok tercih edildiği ve gelecekte hangi ürünlerin daha çok talep göreceği konusunda araştırmalar yapın ve yatırım altyapısını buna göre oluşturun.

Yatırımcının ilgisini çekecek haberler

 • 23. Marble-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı Danışma Kurulu toplantısı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 22-25 Mart 2017 tarihleri arasında Fuar İzmir’de organize edilecek fuar için yapılan çalışmalar, kurula aktarıldı. >>Devamını oku…
 • İtalyanlar Marble 2017’ye davet edildi. EMİB, dünyanın en büyük ikinci mermer ve teknolojileri fuarı MARBLE’a İtalyanları davet etti. .>>Devamını oku…
 • Mermer ihracatı 230 kat büyüdü. 1984’te 9,6 milyon dolarlık ihracat payı olan mermer sektörü, geçen yılı 2,2 milyar dolarla kapattı.  >>Devamını oku…

[hr]

[/span9]

[span3]

Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

[hr]

Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek/

[/span3]

[/row]