Kereste üretim tesisi yatırımı

[row]

[span9]

Kereste, yapı işlerinde ve marangozlukta kullanılan ağaçtır. Kesilen ağaç tomruk haline getirilir ve hızarlarda bunlar parçalanarak kereste ve bundan sonra da istek dahilinde daha küçük parçalara bölünerek tahta haline getirilmektedir. Kereste yumuşak ve sert olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sert kereste ılımlı iklimde yetişen geniş yapraklı olan, yaprakları sonbaharda dökülen ağaçlardan elde edilmektedir. Sert ağaç türünün en önemlileri Ceviz, meşe, huş ağacı, ıhlamur, akağaç, karaağaç, dişbudaktır. Sert kereste en çok ince doğramacılık ve mobilya işlerinde kullanılmaktadır. Yumuşak keresteye gelindiğinde ise en fazla çam, köknar, ladin, sedir ve serviler gibi kozalaklı ağaçlardan elde edilir. Bu ağaç türlerinin çoğu kışın yapraklarını dökmeyen ağaç türleridir. Bu ağaç türlerinin gövdeleri kıvrımlı değildir ve dümdüz yukarı doğru uzanmaktadır.

Üretilen Ürün ve/veya Hizmetler

Kesilip, biçilerek şekillendirilen ağacın günümüzdeki kullanım alanı yapıcılık, doğramacılık, marangozluk, tornacılık, kasnakçılık ve fıçıcılıktır. Daha önceleri gemicilikte de kullanılmakla birlikte şimdilerde gemilerin dış yüzeyleri saçlardan yapılmakla birlikte iç döşemeler yine kerestelerden yapılmaktadır. Kerestelerin kullanıldığı çoğu alanda artık madenler kullanılmaktadır. Ancak zemin döşeme işlerinde hala kereste ve tahta kullanıldığı görülmektedir.

Potansiyel Müşteriler

Keresteler günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Eski çağlarda birçok alanda kullanılan ağaç ürünleri artık yerlerini değişik madenlere bırakmıştır. Bu alanlara bakıldığında ilk aklımıza gelenler ambalaj sandığı üretimi, ahşap zemin döşemeciliği önümüze çıkmaktadır. Ayrıca artık çevre süslemeciliğinde de ağaç ürünlerinin kullanıldığını görmekteyiz. Bununla birlikte bu ürünlerin yapımının sağlandığı ağaçlar da genellikle kerestelerin işlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kerestecilik alanında yurt içi olsun, yurt dışı olsun zengin bir müşteri potansiyelinin bulunduğu da bir gerçektir. Kerestecilikte yurt içinde yeterli üretim yapıldığı ve üretim fazlası bulunduğu takdirde, yurt dışına ihraç edebilme özelliğini de taşımaktadır.

İhtiyaç Duyulan Hammadde ve Yardımcı Malzemeler

Keresteciliğin hammaddesi ağaçtır. Ancak her türlü ağaçtan kereste çıkmadığı da bir gerçektir. Ağaçtan kereste çıkabilmesi için ağacın gövdesinin uzun ve yukarı doğru eğilip, bükülmeden uzaması gerekmektedir. Ağacın gövdesinde girinti ve çıkıntılar olduğu takdirde bu ağaçtan kereste üretmek mümkün değildir. Bu tür ağaçlardan genellikle küçük ağaç parçaları çıkar ve bu ağaç parçaları da marangozculukta işlenebilir. Kerestenin çıktığı ağaçlara gelindiğinde ise hem sert, hem de yumuşak ağaç türlerinden elde edilebilmektedir. Bunlardan çok sert ağaç türü olanlar kara salkım, ceviz, karaağaç ve sert karaağaçtır. Sert ağaçlara gelindiğinde ise meşe, dişbudak, karasakız ve kayın ağacıdır.

Orta sertlikte ağaçlar göz önüne alındığında beyaz karaağaç, kırmızı sakız ve bazı kavak cinsleridir. Yumuşak ağaçlara gelindiğinde ise sarıkavak, selvi, kestane ve sedir ağaçlarıdır. Çok yumuşak ağaçlar kategorisinde ıhlamur, ladin, beyaz çam, söğüt bulunmaktadır.

Kapasite tahmini

Kereste üretim tesisi kurulurken mutlaka kapasite tahmininin de yapılmasında yarar vardır. Tesiste ne kadar üretim yapılacağı belirlenmeden tesisin kurulması durumunda ileride kapasite yetersizliği durumu ortaya çıkabileceği gibi, aynı zamanda kapasite fazlası da ortaya çıkabilecektir. Kapasite tahmini yapıldıktan sonra makinelerin seçilmesi, fazla makine kurma, fazla hammadde edinme gibi sorunları da beraberinde getirebileceği gibi, üretilen malların da elde kalması gibi sorunlarla da karşılaşmamıza neden olabilir. Bu nedenle kapasite tahmine yapılarak kurulacak tesisin büyüklüğü de bu aşamada planlanmalıdır.

Teknik Altyapı

Kereste üretim tesisi kurulacağı zaman teknik altyapının da mutlaka gözden geçirilmesi gerekmektedir. Günümüzde teknolojinin günden güne ilerlemesi dolayısıyla, yeni kurulacak tesiste kullanılacak makinelerin teknik olarak üreteceğimiz malzemeye uygun olması gerekmektedir. Ayrıca bu makineleri kullanacak çalışanların da teknik altyapılarının olması gerekmektedir. Artık günümüzde makinaların bilgisayar donanımlı olması nedeniyle, makinaları kullanacak çalışanların teknik altyapılarının yeterli duruma gelebilmesi için zaman içinde eğitimlerinin de verilmesi gerekmektedir.

Kuruluş Yeri ve Seçimi

Kereste üretim tesisi kurulurken ilk yapılacak şeylerden birisi de tesisin kurulacağı yerin iyi tespit edilmesidir. Çünkü tesisin kurulacağı yerin, hammaddeyi temin edeceğiniz yerden çok uzak olması halinde, size nakliye gideri olarak çok fazla maliyet sunacağı da düşünülmelidir. Hammaddenin temin edileceği yerin tesisin kurulacağı yere yakınlığı nakliye giderlerinin de azalmasına sebep olacaktır. Ayrıca pazarlama konusunda da tesisin kurulacağı yerin ulaşım açısından iyi bir konumda olmasına dikkat edilmelidir. Bu iki durum nakliye giderlerinin azalmasına yarayacağı gibi, üretilen malzemenin pazarlamasında da önemli rol oynayacaktır.

Önemli Maliyet Kalemleri

Kereste üretim tesisi kurulurken en önemli maliyet kalemlerinden birisi arazi sorunudur. Tesisin yapılacağı arazinin maliyeti bu aşamada karşınıza çıkacaktır. Bunun yanında tesise kurulacak binalar ile birlikte bu binalara yerleştirilecek makinalar da önemli maliyet kalemi olacaktır. Bütün bunlarla birlikte hammaddenin temin edilmesi de elbette ki maliyet kalemlerinin en büyüğüdür. Bununla birlikte çalışanların size getireceği maliyetler de olacaktır. Tesiste bulunan makinaların kullanımını yapacak kişilerin işlerinde uzman kişiler olmaları nedeniyle, maaşlarının maliyeti de size yansıyacaktır. Ayrıca makinaların çalışması için elektrik tüketimi olacaktır ki bu da önemli maliyet kalemlerindendir.

Sektörün Geleceği ve Trendler

Her ne kadar günümüzde birçok sektörde ağaç işlerinin kullanımının olmaması, bu sektörün önemli sorunu olmakla birlikte yine de ağaç işinin kullanıldığı birçok alan bulunmaktadır. Bu alanlar da azımsanacak alanlar değildir. Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun kereste ile yapılan ağaç işlerinin çokluğu dolayısıyla bu işin pazar payının azımsanmayacak durumda olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle keresteciliğin yurt içinde ve yurt dışında pazarı devamlı surette bulunmaktadır. Özellikle inşaat sektörünün ülkemizde çok gelişmesi ve ağaç işleri ve keresteciliğin inşaat sektöründe devamlı kullanılıyor olması dolayısıyla, kerestecilik sektörünün önünün açık olduğu da görülmektedir.

[hr]

[/span9]

[span3]

Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

[hr]

Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek/

[/span3]

[/row]