İplik fabrikası yatırımı

[row]

[span9]

Tekstil ürünlerinin üretiminin artmasına bağlı olarak elyaf ve iplik üretim miktarı da giderek artmaktadır. Türkiye pamuklu dokuma üretiminde önemli üreticilerden biri haline gelmiş ve günümüzde bu konumunu sürdürmektedir. İplik üretiminde hem halite hem de miktar açısından dünyada öncü ülkelerden biridir. Tekstil sektöründeki hammadde ihtiyacı, ihracat potansiyeli, iplik üretimi açısından hammadde temin durumu ve diğer faktörler göz önüne alındığında bir iplik fabrikası için  uygun yatırım koşullarının olduğu görülmektedir. Yatırım öncesi detaylı bir fizibilite çalışması ile kurulacak tesisin kapasitesi, kuruluş yeri, ürün portföyü gibi hususlar belirlenir ve yatırımın karlılığı hesaplanır.

İplik fabrikasında üretilen ürünler ve çeşitleri

İplik, genellikle iplik yapımında kullanılan hammaddenin cinsine göre sınıflandırılır. Kurulması planlanan üretim tesisinde hangi ürünlerin üretileceği hususu, hammadde varlığı, piyasa talebi, ithalat ve ihracat durumu, rekabet durumu gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir.

Üretim tesisinde üretilebilecek ürün seçeneklerinden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Pamuk iplik
 • Yün iplik
 • Ketep iplik
 • Floş (viskon) iplik
 • Polyester iplik,
 • Naylon iplik,
 • Akrilik iplik
 • Melanj iplik
 • Muline ipliği

Detaylı bir araştırma ve girişimcinin kendi koşulları göz önüne alınarak kurulacak fabrikada hangi ürünlerin üretilmesi gerektiğine karar verilmelidir. Tekstil elyaf çeşitleri ve özellikleri hakkında detaylı bilgi için içeren dosyayı okumak için buraya tıklayınız…>>

pamuk iplik üretimi

İplik üretiminde kullanılan hammadde ve yardımcı malzemeler

İpliğin özellikleri iplik üretiminde kullanılan elyafın özelliklerine bağlı olarak değişir.
İplik üretim maliyetinin %50-60’lık kısmı hammadde kaynaklıdır.

Türkiye pamuk ekim alanı yönünden dünyada ilk 10 içerisinde, birim alandan elde edilen pamuk lif verimliliği yönünden ikinci sıradadır. Pamuk üretimi yönünden  yedinci sırada olurken pamuk tüketiminde dördüncü sıradadır. Bu değerler gözönüne alınınca Türkiye pamuk ithalatı yapmak zorunda kalmaktadır ve dünyada pamuk ithal eden beşinci ülke konumundadır. Pamuk ithali genel olarak üretim maliyetlerini arttırmaktadır.

Potansiyel müşteriler

İplik ürünlerinin alıcıları yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren dokuma kumaş üreticileri, örme kumaş üreticileri, ev tekstili üreticileri gibi tekstil ürünleri üretimi yapan işletmeler ile bu alanda toptan alım satım yapan işletmelerdir.

İplik fabrikası için kuruluş yeri seçimi

İplik fabrikası için kuruluş yeri seçimi yapılırken hammadde temin durumu, ulaşım altyapısı, nitelikli personel temini ve diğer faktörler dikkate alınır.

İplik fabrikası yatırımın maliyeti

İplik fabrikası yatırımında toplam maliyet; sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi toplamından oluşur. Sabit yatırım tutarını oluşturan ana unsurlar; iplik üretimi için gerekli olan makina ve ekipman maliyeti, fabrika binası yapım maliyeti, arsa maliyeti, kuruluş aşamasında yapılan etüt-proje maliyeti ve diğer kalemlerdir.

İplik fabrikası yatırımında işletme sermayesi; stokta tutulan hammadde miktarı, işçilik giderleri ve diğer sabit gider miktarına bağlı olarak değişmektedir.

Sektördeki gelişmeler, eğilimler ve tespitler

 • Türkiye, küresel iplik ihracatında yüzde 3.4 payı ve 1.6 milyar dolarlık ihracat değeri ile sekizinci sırada yer alıyor.
 • Üretilen 2.6 milyon ton ipliğin yüzde 85’i iç pazarda kullanılırken, geri kalanı ihraç ediliyor.
 • Sentetik suni liflerden iplik ve pamuk ipliğinde ithalat hızla yükseliyor,
 • Nepal, Endonezya, Vietnam gibi işçiliğin ucuz olduğu ülkelerden ucuz maliyetle iplik üretilip Türkiye’ye düşük fiyatlarla giriş yapıyor. (Kaynak bağlantı)
 • TÜİK ve TOBB verilerine göre, 2016 yılında toplam pamuk ipliği ithalatı 177 bin 515 ton, suni sentetik iplik ithalatı ise 187 bin 859 ton olarak gerçekleşti. Bu iki kalemdeki yerli üretim miktarına bakıldığında ise benzer dönemlerde pamuk ipliğinde 690 bin ton, suni sentetik iplikte ise 1.5 milyon tondan fazla üretim kapasitesi mevcut. Yani pamuk ve suni sentetik iplikte Türkiye’nin toplam üretimi kapasitesi hem ihracatı hem de iç piyasayı fazlasıyla karşılamaktadır. (Kaynak bağlantı)
 • İplik ihracatında 2016 yılında 169 milyon dolar ihracat değeri ile en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. İtalya’nın ardından ikinci sırada 102 milyon dolarla Belçika ve yaklaşık 100 milyon dolarla İngiltere üçüncü sırada geliyor. Bu üç ülkenin iplik ihracatı içindeki payı yüzde 28 seviyesinde.
 • İplik hammaddesinde önceki yıllarda pamuk ipliği üretimi ön planda idi. 2014 yılı sonu itibarıyla pamuk ipliği üretimi ve suni sentetik iplik üretimi oranı aynı seviyeye ulaştı. Türkiye’nin pamuk ipliği üretimi toplam iplik üretiminin yüzde 52’sini oluşturuyor. Öte yandan teknik tekstil sektöründe de artan üretim, yeni yatırım ihtiyaçlarını ortaya koyuyor. Ancak son yıllarda suni-sentetik iplik sektörüne yönelik yatırımlarda artış yaşanıyor.
 • Şirketler özellikle teknik tekstil üretimine yönelik elyaf ve iplik üretimine yönelik yatırım yapmak istiyor.  Teknik tekstilin, sektörde büyüme potansiyeli en yüksek alan arasında bulunuyor.

İplik fabrikası için fizibilite çalışması

İplik üretim tesisi yatırımı öncesinde bir fizibilite raporu hazırlanarak yatırıma ilişkin temel hususlar araştırılır ve elde edilen bilgiler ışığında gerekli analizler yapılır. Yapılması gereken fizibilite çalışmasının içerdiği temel konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 1. Sektörel değerlendirme,
 2. Yasal çerçeve,
 3. Teknik değerlendirme,
 4. Finansal değerlendirme,
 5. Sonuç ve öneriler.

Fizibilite çalışması sonucunda eğer yatırım fizibil ve bulunan karlılık oranı, yatırımcının beklediği karlılık oranından yüksek ise yatırım kararı alınır.

Anahtar kelimeler

İplik üretim tesisi, iplik fabrikası, dokuma fabrikası, tekstil fabrikası,

[hr]

[/span9]

[span3]

Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

[hr]

Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek/

[/span3]

[/row]