İnşaat demiri üretim tesisi

[row]

[span9]

İnşaat demiri üretimi

sayfa güncellenmektedir…

[hr]

[/span9]

[span3]

Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

[hr]

Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek/

[/span3]

[/row]