Hizmet bazlı e-ticaret sitesi yatırım fizibilitesi

[row]

[span9]

E-ticare tsektöründe e-ticaret sitelerinin büyük kısmı ürün satışına dayalı bir iş modelini esas almıştır. Bu tür sitelerde genellikle internet ortamında en çok satılan ürünler farklı yöntemler kullanılarak tüketicilere satışa sunulmaktadır. Ancak e-ticaret sektörü geliştikçe hizmet bazlı internet sitelerinin sayısı giderek artmaktadır. Son dönemde başarılı internet firmalarının önemli bir kısmının hizmet bazlı olması yatırımcının ilgisini bu alana çevirmiştir. Hizmet bazlı sitelerde, ürün yerine belirli bir hedef kitleye internet üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak hizmet satışı yapılmaktadır.

İÇERİK GÜNCELLENMEKTEDİR…

[hr]

[/span9]

[span3]

Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

[hr]

Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek/

[/span3]

[/row]