Süt sığırcılığı yatırımı

[row]

[span9]

Süt günlük yaşamımızda tüketmemiz gereken önemli besinlerden birisidir. Süt, sağlamış olduğu yararlar nedeniyle devamlı tüketilen bir üründür. Bu nedenle ülkemizde birçok süt üretim tesisi bulunmaktadır. Süt sığırcılığı yatırımı bu kapsamda önem taşımaktadır. Bu kapsamda modern süt sığırı üreten işletmelere bakıldığında en önemli unsurun döl ve süt verimi olduğu görülür. Süt sığırı üretimi ve bununla birlikte süt üretimi de bu alanda ön plana çıkar.

Üretilen Ürün ve/veya Hizmetler

Süt sığırı yatırımında üretilen ürünlere bakıldığında, düvelerin yavrulamasıyla sürü oluşumundan söz edebiliriz. Sürü projeksiyonu da denilen çalışmalar ile damızlık gebe düvelerden doğacak buzağılar sayesinde sürü döngüsünün oluşmasıyla süt sığırcılığı yatırımı istenilen duruma gelecektir. Sürü döngüsünün başlamasıyla birlikte süt sığırı adedinin de arttığı görülecektir. Bunun yanında bu hayvanlar üretilerek ve beslenerek maksimum süt verimi almak da yatırımın amaçlarından olmalıdır.

Potansiyel Müşteriler

Süt sığırı yatırımında süt ürünleri ön plana çıkmaktadır. Süt ürünleri günlük tüketilen bir besin türü olduğu için müşteri potansiyeli de oldukça fazladır. Bunun yanında süt ürünlerinin de ülkemizde ve dünyada devamlı tüketilen bir ürün olması nedeniyle hazır müşteri potansiyeli olduğu da görülmektedir. Üretilen süt ürünlerinin kaliteli olması müşteri potansiyelinin de artış gösterecektir. Süt sığırcılığı yatırımında süt ürünlerinin pazarlanabileceği yerler olarak marketler ön plana çıkmaktadır. Özellikle süt ürünlerinden öne çıkan yoğurt, peynir ve pastörize süt marketlerde oldukça fazla satılmaktadır. Bu nedenle sektörün en önemli müşteri potansiyeli olarak marketleri görmek mümkündür.

İhtiyaç Duyulan Hammadde ve Yardımcı Malzemeler

İhtiyaç duyulan hammaddelere bakıldığında en önemli gider olarak yem maliyetini görebiliriz. Süt sığırının her gün belli bir yem tüketiminin olacağı göz önüne alınırsa hammadde olarak yemi göstermemiz mümkündür. Bunun yanında kullanılan ilaçlar, mineral maddeler ve tuz da yardımcı madde olarak işletmelerde kullanılmaktadır.

Kapasite tahmini

100 adet damızlık sığırı bulunan bir işletmede sürü yönetimi ile iki yılda sürü döngüsü oluşabilmektedir. Yüzde on fire ile her gebe sığırdan bir yavru alınabileceği düşünülürse ve doğan yavrulardan %50 oranında dişi buzağı doğduğu düşünülürse, bunun yanında ikiz doğuranlar da hesap edildiğinde süt sığırı kapasitesi yıllık 50 adet olacaktır. İki senede bu oran damızlık sığır sayısına yetişecektir. Böylece sürü döngüsü de oluşacaktır.

Kuruluş yeri seçimi

Kuruluş yeri seçilirken dikkate alınacak en önemli konulardan birisi bu işletmeden elde edilecek süt ve süt ürünlerinin nakliyesinin en kolay yapılabileceği bir alanda olmasıdır. Bunun yanında sığırlar için yem ihtiyacının en kolay yoldan karşılanabileceği yer seçilmelidir. Tesisin yapılacağı yerin büyüklüğünün de düşünülen hayvan kapasitesi ile doğru orantıda olması önemlidir. İnşaat projelendirme sürecinde eğer ileride işletmenin büyütülmesi düşünülüyorsa bunların da göz önüne alınması gerekmektedir. Bunun yanında süt sığırı yatırımı yapılacak alan açık ve kapalı alanların oluşturulabileceği büyüklükte olmalıdır.

Üretim Süreci (İş Akış Şeması)

Süt sığırı yatırımında döl ve süt veriminin önemi göz önüne alındığında en az yılda bir yavru hedeflenmektedir. Bu bilgiler göz önüne alınarak fizibilite çalışmaları hazırlanır. Sağmal ve kurudakiler aynı ahır içinde karşılıklı olarak bulundurulur. Bu işlemlerle birlikte sağım için otomatik ve bununla birlikte bilgisayarlı olan sistemler tercih edilmelidir. Sağmallardan sağılacak sütler ile üretim tamamlanmış olur.

Önemli Maliyeti Kalemleri

Süt sığırı yatırımında önemli maliyet kalemlerinin başında yem maliyeti gelmektedir. Süt sığırına verilecek bir sürü yem çeşidi bulunmaktadır. Bu yemler hayvanın yüksek ürün verebilmesi için gerekli olan besinlerdir. Ayrıca tesisin kuruluş aşamasında arazinin edinimi sırasında çıkacak masraflarla birlikte tesisin kurulması ve makinaların edinilmesi de önemli maliyet kalemleri arasında gösterilmektedir. Bunun yanında alet ve ekipman giderlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bütün bunlarla birlikte en önemli maliyet kalemlerinin başında ekipman gelmektedir. Çalışanların bu işte tecrübe kazanmış elemanlar olması gerekmektedir. Bu da kalifiye çalışanların bulunmasıyla oluşacaktır. Bu nedenle çalışanların işletmeye faaliyetleri de önemli bir gider kalemi olacaktır.

Sektör ile İlgili Öne Çıkan Hususlar ve Trendler

Sektörle ilgili öne çıkan hususlara bakıldığında şunları görmekteyiz:

  • Sürü döngüsünün oluşturulması
  • Hayvanların periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması
  • Hayvanlara verilecek yemin hesaplanması ve temini
  • Süt sağımında en iyi verimin alınabilmesi için gerekli ortamın sağlanması

Süt sığırı yatırımı yapılacaksa göz önüne alınacak en sağlıklı ve maksimum verimin alınması düşünülmelidir. Bunun için de yapılması gereken eğer süt sığırı alınma yoluna gidilecekse hayvanın fizyolojik bakımına dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca süt temin edilecek hayvana verilecek yemlerin seçiminde de titiz davranılmalıdır.

Neden Süt Sığırı Yatırımı

Ülkemizde en çok tüketilen ürünlerin başında süt ve süt ürünleri gelmektedir. Bu nedenle Sütün elde edilebileceği süt sığırı yatırımı akıllıca bir yatırım türü olacaktır. Ülkemizde olduğu kadar dış ülkelerde de süt ve süt ürünlerinin aranan besin türü olması bu alanda yapılacak akıllı bir yatırımın kesinlikle başarıya ulaşacağı bir gerçektir. Sütün birçok besin maddesinde kullanılması da ayrıca bu ürünün önemli bir pazarının oluşmasını sağladığı da görülmektedir. Tüm bunlara bakıldığında süt sığırı yatırımı kazançlı bir yatırım olarak önümüze çıkmaktadır.

[hr]

[/span9]

[span3]

Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

[hr]

Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek/

[/span3]

[/row]