Biyogaz Kılavuzu (Üretimden Kullanıma)

yazar:

kategori:

Türk-Alman Biyogaz Projesi kapsamında hazırlanan bu kılavuz, bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimci ve yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

Kılavuzun önemli konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Anaerobik fermantasyon esasları
  • Biyogazın oluşum
  • Çevre koşulları
  • İşletme parametreleri
 • Biyogaz üretimi için tesis teknolojisi
  • Yöntemlerin özellikleri ve aralarındaki farklılıklar
  • Uygulama tekniği
 • Seçilmiş bazı materyallerin tanımı
  • Tarımsal materyaller
  • Tarım endüstrisi yan ürünleri
  • Salt bitkisel yan ürünlerin materyal verileri ve gaz verimi
 • Biyogaz tesislerinin işletilmesi
  • Biyolojik prosesin denetimine dair referans veriler
  • Tesis gözetimi ve otomasyon
  • Başlangıç aşamasında ve düzenli işletimde proses kontrolü
  • Arıza yönetimi
  • İşletme güvenliği
  • Tesis optimizasyonu için notlar
 • Biyogazın hazırlanması ve değerlendirme olanakları
  • Gaz arındırma ve gaz hazırlama
  • Güç-ısı kuplajıyla kullanım
  • Gaz beslemesi
  • Taşıtlar için yakıt
  • Biyogazın termik kullanımı
 • Hukuki ve idari çevre koşulları
  • Biyokütleden elektrik üretiminde teşvik
  • Şebeke bağlantısı ve elektrik beslemesi
  • EEG ödeneği
  • Gazın hazırlanması ve ikmali
  • Isı faydalanımı ve sevkiyat
  • Sevk sözleşmelerinin şekillendirilmesi
  • Biyogaz tesislerinin ruhsatlandırılması
 • Ekonomi
  • Model tesislerin tanımlanması – Varsayımlar ve referans değerler
  • Model tesislerin ekonomikliği
  • Hassasiye analizi
  • Seçilen bazı ısı kullanım seçeneklerinin ekonomikliği
  • Farklı ısı kullanım seçeneklerinin nitel tasnifi
 • İşletme organizasyonu
  • Bir işletmenin yeniden yapılandırılması – Optimizasyon perspektifleri ve düşünceleri
  • Biyogaz tesislerinin yapımına dair vergi ve hukuksal açıklamalar
 • Fermantasyon atığının kalitesi ve değerlendirilmesi
  • Fermantasyon artığının özellikleri
  • Fermantasyon artığının depolanması
  • Fermantasyon artığının tarımsal alanlarda değerlendirilmesi
  • Fermantasyon artığının hazılanması
 • Bir biyogaz projesinin uygulamaya konulması
  • Fikir ve proje taslağı
  • Halkla ilişkiler çalışmaları vasıtasıyla yatırım hazırlığı
  • Planlama adımları
  • İnşaat planlaması ve tesis inşası
  • İnşaat hizmetlerinin teslim alınması
  • Tesisin çalıştırılması
  • Gerekli sözleşmeler
 • Yenilenebilir enerji kaynağı olarak Almanya’da biyogazın konumu ve önemi
  • Biyokütleden enerji kazanımı seçeneği ve biyogaz üretimi
  • Biyogaz kazanımı ve faydalanımının ekolojik açıdan sınıflandırılması ve sürdürülebilirliği
  • Potansiyeller
  • Geleceğe bakış
 • Örnek projeler
  • Tesisi örneği – 200 kW
  • Tesisi örneği – 500 kW
  • Tesisi örneği – 1 MW

>>> Raporun tamamına erişmek için buraya tıklayınız…

 

Biyogaz enerji üretim tesisi fizibilitesi