Ahşap palet ve sandık üretim tesisi yatırımı

Ahşap palet üretimi ağaçlardan üretilen tahtaların bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ahşap palet üretimi için belli büyüklükte kesilen ağaçların bir araya getirilmesi gerekmektedir. Ahşap paletler, üzerinde mal ve malzeme taşımaya yarayan ürünlerdir. Ayrıca ahşap palet yapımında kullanılan ağaçlar ahşap sandık yapımında da kullanılmaktadır. Sandıklar da içinde malzeme saklamak için kullanıldığı gibi, bir yerden bir yere eşya taşımak için de kullanılabilmektedir. Özellikle ambalaj sandıklarında ağaç kullanımı maliyetli olduğu için ahşap palet de kullanılabilmektedir. Taşımacılık sektöründe malzemenin güvenli bir ortamda bir yerden bir yere taşınmasında ahşap palet ve ahşap sandıklar kullanılmaktadır.

Üretilen Ürün ve/veya Hizmetler

Ahşap palet, ağaçlardan elde edilen tahtaların birbirine tutturulmasıyla oluşan ve üzerinde eşya taşınan ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu paletlerin birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Maliyetinin düşük olması nedeniyle ahşap palet üretimi oldukça revaçtadır. Ahşap sandığa gelindiğinde ise aklımıza çeyiz sandığı gelmektedir. Ancak çeyiz sandıkları genellikle kalitesine göre kaliteli ağaçlardan üretilir. Bunun yanında eğer içine eşya konulması için yapılacak sandıklarda ahşap palet kullanılabilir. Bunun yanında taşıma için kullanılan sandıklarda da palet kullanılmaktadır. Ambalaj sandığı olarak, ahşap kafes sandıklarda da genellikle ahşap palet kullanılmaktadır.

Potansiyel Müşteri

Ahşap palet ve ahşap sandıkların potansiyel müşteri portföyüne bakıldığında genellikle bunların alıcıları taşıma işi yapanlar olduğu görülmektedir. Diğer ürünlerden yapılan palet ve sandıkların maliyetinin daha fazla olması, palet ve sandık üretiminde ahşap malzemelerin kullanılmasını sağlamaktadır.. Özellikle de bu malzemeyi talep edenlerin taşımacılık sektöründen oldukları da görülmektedir. Taşımacılıkta büyük kolaylık olarak görülen ahşap paletler dışında ambalaj olarak da kullanılan sandıklar da taşımacılıkta kullanılmaktadır. Ahşap palet ve ahşap sandıkların yurt içinde önemli bir pazar payı olduğu gibi, bu malzemeler yurt dışına da önemli ölçüde ihraç edilmektedir.

İhtiyat Duyulan Hammadde ve Yardımcı Malzemeler

Ahşap palet için hammaddenin ağaçtır. Çünkü ahşap palet, ağaçlardan çıkarılan tahtalarla meydana getirilen bir üründür. Yardımcı malzemelere gelindiğinde ise ahşap palet ve ahşap sandık yapımında paletlerin birleştirilmesi için sandığın büyüklüğüne göre cıvata, somun gerekmektedir. Bu malzemeler yardımcı malzemelerdir. Ancak palet üretiminde hammadde ağaç olduğu gibi, ahşap sandıklarda da hammadde ağaçtır. Ağacın kesilip, biçilmesinden sonra ortaya çıkan ağaçlardan ahşap palet ve ahşap sandıklar üretilmektedir. Ahşap sandık yapımında, sandığın yapılış şekline göre çivi ve menteşelerin de kullanılacağı düşünülmelidir. Tahtaların birbirine eklenmesine yardımcı olacak takozlar da yardımcı malzeme kategorisine girmektedir.

Kapasite Tahmini

Ahşap Payet üretiminde olsun, ahşap sandık üretiminde olsun tesisin kurulumunda kapasite tahmini yapmak gerekmektedir. Çünkü ne kadar üretim yapılacağı düşünülerek tesisin kurulmasında yarar bulunmaktadır. Eğer tesis kurulurken kapasite tahmini yapılmayacak olursa yeterli üretim yapılamayacağı gibi, aynı zamanda üretimin altında müşteri bulunması nedeniyle tesisin zarar etmesi durumu ortaya çıkacaktır. Bu nedenle ahşap palet ve ahşap sandık yapımı için kurulacak tesisin ilk aşamasında kapasite tahmini yapmakta yarar vardır.

Teknik Altyapı

Ahşap palet yapımında olsun, ahşap sandık yapımında olsun teknik altyapı önem arz etmektedir. çünkü palet ve sandık üretiminde son teknolojik makinaların kullanılması gerekmektedir. Eğer teknolojik olmayan makinalar tesisin kurulumunda kurulacak olursa, ileride kapasite artırımı yapılması gerektiğinde bu makinalara uyumlu makine bulunamayacağı gibi, teknolojiden uzak makinalarla üretim artışı yapmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle tesis kurulurken teknik altyapının oluşturulmasında yarar bulunmaktadır.

Kuruluş Yeri Seçimi

Her tesiste olduğu gibi ahşap palet ve ahşap sandık yapımında da tesisin kuruluş yerinin seçimi son derece önemlidir. Çünkü hammaddenin temininin kolay olması yatırımınızın nakliye giderlerinin azalmasını sağlayacaktır. Bunun yanında bu malzemelerin kolay pazarlanabilmesi için, bu sektörün yoğun olduğu ve ulaşımın kolay olduğu bir yerde seçilmesi doğru bir adım olacaktır. böylece nakliye bakımından da giderlerinizin azalacak olması kuracağınız tesisin kar etme olasılığını artıracaktır. Bununla birlikte tesisin yapılacağı arazinin de, bu tür bir tesis için uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle arazinin ahşap palet tesisi veya da ahşap sandık tesisi için uygun olmasına dikkat edilmelidir. Arazinin tesis için yeterli olup olmadığı tetkik edilirken, yeterli büyüklükte binaların kurulması için elverişli olup olmadığı incelenmelidir.

Önemli Maliyet Kalemleri

Ahşap palet tesisi yapımında olsun, ahşap sandık yapımında olsun her sektörde olduğu gibi bu sektörde de önemli maliyet kalemleri önünüze çıkacaktır. Bunlara bakıldığında ahşap palet üretimi için hammadde olan talaşın temini önemli bir maliyet kalemidir. Bunun yanında elbette ki tesiste makinalar çalışacak olduğu için elektrik de önemli bir maliyet kalemi olacaktır. Ahşap sandık yapımında da ahşap palet temini olsun, ağaç temini olsun önemli bir giderdir. Bunun yanında bu işlerin yapılacağı tesiste çalışacak personelin giderleri de maliyet kalemlerini artıracaktır. Bu personelin kalifiye eleman olması da göz önüne alındığında maliyetin daha da artacağı muhakkaktır.

Sektör ile ilgili öne çıkan husular ve trendler

Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi
Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek/