Tag Archives: özel hastane

Özel hastane ruhsat başvurusu

(Özel Hastaneler Yönetmeliği EK-10 ) Özel hastane ruhsatlandırma başvurusunda bulunması gereken belgeler Ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: a) Hastanenin adını, hastanenin yerini, açık adresini, telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı…
Devamı

Özel hastane fizibilite çalışması

Türkiye'de Devletin sağlık alanında yaptığı politik düzenlemeler ve 2003 yılında hayata geçirilen "Sağlıkta Dönüşüm Programı" sayesinde özel sağlık sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde özel sektörün pazar payı giderek artmıştır. Özel hastane sayısı 2014 sonu itibariyle 600 'e yaklaşırken özel sağlık merkezlerinin yatak kapasitesi önemli oranda yükselmiştir. Özel sağlık sigortalı sayısında önemli bir artış olmuştur. Özel…
Devamı