Yumurta tavukçuluğu üretimi fizibilitesi

Yumurta tavukçuluğu, kanatlı ürünleri sektörünün önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Son yıllarda hızlı bir büyümе trendi sergileyen sektör, özellikle 2011 yılından itibaren yukarıya doğru bіr büyüme trendi görtermiş ve ihracat açısından da hızlı bir yükselme göstermiştir.

Dünyada yumurta ticaretinin toplam hacmi yaklaşık 4 milyar dolar iken Türkiye, geçen yıl 407 milyon dolar ile dünya yumurta ihracatında Hollanda’dan sonra 2’nci sırada yer almıştır.  En çok ihraсat yapılan beş ülke; Irak, İѕrail, Suriуe, Suudi Arabіstan vе Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmuştur. İlk beş ülkenin ihraсattaki payı yüzde 98,4 iken, diğer 20 ülkenіn payı ise yüzde 1,6 sеviyеsindе gerçekleşmiştir.

Tüketim açısından değerlendirildiğinde, Avrupa ülkelerinde kişi başına yıllık yumurta tüketimi ortalama 250 adet iken, Türkiye’de bu rakam 170 adet civarındadır.  Türkiye, dünyanın en fazla yumurta ihraç eden ikinci ülkesi olmasına rağmen , yumurta tüketiminde istenilen seviyede değildir. Dengeli beslenme açısından önemli bir yere sahip olan yumurta tüketimi; gelir seviyesinin artışı, nüfus artışı, şehirleşme vb. faktörlere bağlı olarak artış göstermektedir. Bu faktörler dikkate alındığında Türkiye’de son yıllarda yumurta tükeminde istikrarlı bir artış olduğu gözlemlenmektedir.

2014 yılında sektördeki işletme ve kümeslerde kapasite kullanım oranı yüzde 85-90 düzeyinde gerçekleşmiştir.  Sektörde hem üretim hem de ihracat amaçlı verilen hibe ve teşvikler, sektörün büyümesine ivme kazandıran önemli faktörlerdendir.

 

Neden yumurta tavukçuluğu yatırımı?

  • Türkiye’nin artan ihracat potansiyeli,
  • Çeşitli faktörler bağlı olarak yumurtaya olan ülke içi talebin yıllar itibariyle artış göstermesi,
  • Sektördeki kapasite kullanım oranının yüksek olması,
  • İç tüketimin artış eğilimi göstermesi,

Yumurta tavukçuluğu yatırım için fizibilite çalışması

Yumurta tavukçuluğu üretim tesisi kurulması ve işletilmesi için için yapılması gereken fizibilite çalışmasının konu başlıkları ve kapsamı aşağıdaki gibidir:

1. Sektörel değerlendirme

Yumurta tavukçuluğu sektörü genel değerlendirmesi; yurt içi ve yurt dışı pazar durumunun araştırılması; pazardaki rekabet durumunun incelenmesi ve rakiplerin analizi; hedef pazarın tespit edilmesi; kurulması planlanan tesis için pazar payı tahmini; kuruluş yeri için alternatifler belirlenmesi ve kuruluş yeri seçimi; pazarda uygulanan fiyatların araştırılması ve fiyatlandırmaya ilişkin hususların belirlenmesi ve ilgili diğer konuların araştırılması ve değerlendirilmesi.

2. Hukuki değerlendirme

Sektöre ilişkin genel mevzuat; tesisin kurulması ve işletilmesine yönelik izin ve ruhsatlar;Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler; uygulanan vergi oranları vb. hususlar.

3. Teknik değerlendirme

Üretim yönteminin belirlenmesi; hammadde ihtiyaı ve tedariğine ilişkin değerlendirme; ihtiyaç duyulan bina, arazi gibi teknik altyapı; ihtiyaç duyulan makina-ekipmanın belirlenmesi; üretim kapasitesinin belirlenmesi; iş akış şemaları; ihtiyaç duyulan insan kaynağının belirlenmesi; sabit yatırım tutarının belirlenmesi; işletme dönemi giderlerinin belirlenmesi; amortimasman tutarının belirlenmesi ve diğer hususlar.

4. Mali (Finansal) değerlendirme

Başlangıç yatırımının hesaplanması; finansal kaynak planlamasının yapılması; işletme dönemi gelir tahmini yapılması; yıllık nakit akışı, yatırımın net bugünkü değerinin hesaplanması, iç verimlilik oranı ve yatırımın geri ödeme süresinin hesaplanması ve yatırımın diğer finansal hususların değerlendirilmesi.

5. Risk değerlendirmesi

Yumurta üretim miktarının etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve risklerin hesaplanması, duyarlılık analizi ile yatırımın karlılığının hangi faktörlere ne derece bağlı olduğunun tespit edilmesi; belirlenen risklerin yönetilmesine ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve diğer hususlar.

6. Sonuç ve öneriler

Bu bölümde; fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesine ilişkin hususlar ve öneriler yer almaktadır.

 

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Mesaj Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. Mesaj Formunda lütfen telefon numaranızı belirtiniz ve yapmayı planladığınız yatırım hakkında kısa bilgi veriniz. >>Mesaj formu

Anahtar kelimeler

Organik yumurta tavukçuluğu, yumurta tavukçuluğu yetiştiriciliği, salma tavukçuluk, doğal yumurta üretimi, tavuk yetiştiriciliği, tavuk çiftliği kurulum maliyeti, gezen tavuk yumurtası üretimi, tavuk çiftliği projesi, köy tavuğu yumurtacılığı.