yatırımlarda kuruluş yeri seçimi

Yatırımlarda kuruluş yeri seçimi

yazar:

kategori:

Üretime yönelik işletmeler açısından kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda sıralanmıştır:

  1. İşletme büyüklüğünün ve üretim kapasitesinin seçimi,
  2. Üretim teknolojisinin ve yönteminin seçimi,
  3. Kuruluş yerinin seçimi.

Kuruluş yeri açısından işletmeler üç kategoride sınıflandırılabilir:

  1. Hammadde kaynağına dönük işletmeler: Demir-çelik fabrikası, kömür işletmesi, alüminyum ve çimento fabri­kası genellikle bu gruptaki işletme türlerdir. Kullandıkları çok fazla hacimli hammadde dolayısıyla bu işletmelerin hammadde kaynağının bulunduğu yerde veya bunun yakınında kurulması gerekir. Böylece taşıma masrafları azaltılmış olur.
  2. Tüketiciye ya da pazara dönük işletmeler: Makarna, deterjan fabrikası veya rafineri gibi üretim tesisleri pazara dönük işletmelerdir. Bunların tüketicilerin yanında kurulması taşıma veya ulaştırma harcamalarında tasarruf sağlar.
  3. Kuruluş yeri değişik olabilen işletmeler: Bazı işletmelerin hammadde kaynağına veya piyasaya yakın bulunması fazla bir farklılık göstermez. Örneğin, bir pamuklu dokuma fabrikası pamuk ovasının yanında kurulabileceği gibi tüketici pazarının yakınına da kurulabilir.