Yatırım kararını belirleyen faktörler

yazar:

kategori:

Yatırım kararı, yatırım projesinin değerlendirilmesi sonucunda yatırım yapılıp yapılmayacağı hususunda verilen bir karardır. Yatırım kararını etkileyen birçok faktör mevcuttur. Bir yatırımın değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler yatırım için alınacak kararın doğruluğu açısından önem arz etmektedir.

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler dinamik ve statik olmak üzere iki kategoride sınıflandırılabilir:

  1. Statik yöntemler: Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemlerdir.
  2. Dinamik yöntemler: Paranın zaman değerini dikkate alan yöntemlerdir.

Enflasyonun ve faiz oranının yüksek olduğu ekonomilerde dinamik yöntemlerin kullanılması sonucu bulunan değerler, statik yöntemler sonucu bulunan değerlere nazaran daha anlamlıdır.

Yatırım değerlemelerinde kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir:

  1. Basit karlılık oranı,
  2. Yatırımın geri ödeme süresi,
  3. Net bugünkü değer,
  4. Fayda maliyet oranı,
  5. İç karlılık oranı.

Sadece bir değerlendirme yöntemi kullanarak yatırım kararı vermek mümkün değildir.

Yatırım kararı alınmasında yukarıda açıklanan her değerlendirme yönteminin kullanılması ve ağırlığı farklıdır. Bu nedenle yatırım projelerinin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlar önemlidir:

  • Paranın zaman değerini dikkate alan değerlendirme yöntemleri mutlaka kullanılmalıdır.
  • Projenin ekonomik ömrü, değerlendirmede mutlaka yer almalıdır.
  • Değerlendirmede kullanılan iskonto oranı önemlidir. İskonto oranı belirlenirken mutlaka objektif kriterler esas alınarak tahmin edilmelidir.