Veri merkezi yatırımı

[row]

[span9]

Günümüzde elektronik ortama aktarılan veri miktarı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu verilerin depolanması, güvenliği, ihtiyaç halinde erişim gibi ihtiyaçlar için veri merkezleri kullanılmaktadır. Genelde firmaların kendi bünyelerinde kurdukları küçük çaplı veri merkezleri yüksek maliyetli olduğundan ve güvenlik açısından yetersiz kaldığından dolayı günümüzde firmaların çoğu artık verilerin bu işi profesyonel bir şekilde yapan büyük veri merkezlerinde barındırmaktadır. Bu nedenle diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de veri merkezi altyapısına olan ihtiaç sürekli olarak artmaktadır ve bu talep bu alanda bir yatırımı cazip kılmak için yeterli bir faktördür.

Veri merkezi hizmet üretiminde ana girdiler

Veri merkezinin işletiminde kullanılan ana girdiler; enerji, personel ve ağ kaynaklarıdır. Enerji, en önemli maliyet kalemini oluşturmaktadır. Enerji maliyeti, toplam maliyetlerin yaklaşık %50’sidir. Personel maliyetleri ise toplam maliyetlerin yaklaşık %40’dır.

Veri merkezinde sunulan hizmetler

Veri deplama merkezlerinde sunulan hizmetlerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır:

 • Sunucu barındırma,
 • Sunucu kiralama,
 • Alan kiralama,
 • Veri yedekleme,
 • Veri depolama,
 • Lisans kiralama (Ofis uygulamaları vb.)
 • Web hosting ve e-posta hosting hizmetleri,
 • Analitik hesaplama sunucuları.

Kurulması düşünülen veri merkezinde sunulması gereken hizmet türlerinin belirlenmesi için fizibilite çalışması kapsamında sektörde en çok talep edilen hizmet türlerinin, her bir hizmet için ihtiyaç duyulan altyapının ve diğer hususların araştırılarak gerekli analizlerin yapılması gerekir.

Neden veri merkezi yatırımı?

Global piyasaya bakıldığında gelişmiş ülkelerde veri merkezi sayısı oldukça fazladır ve bu sayı giderek daha da artmaktadır. Ülkemizde ise talep seviyesi dikkate alındığında henüz yeterli sayıda olmayan veri merkezi sayısının önümüzdeki yıllarda hızla artması beklenmektedir. Bu nedenle yeni bir veri merkezi kurulması cazip bir yatırım olarak görülmektedir.

Veri merkezi için yatırım gerekçeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Firmaların bütün iş süreçlerini dijital ortama geçirmek istemesi, işletmelerin üretilen veri miktarını artırmakta buna bağlı olarak ve buna bağlı olarak veri depolama talebinin yükselmesi,
 • Verinin güvenli olarak depolanmasına olan ihtiyacın ortaya çıkması,
 • İşletmelerin verilerini kendi bünyelerinde saklamasının yüksek maliyetli olması (ölçek ekonomisi, satın alınan altyapının teknolojik açıdan çabuk demode olması, depolanan verinin güvenliğinin sağlanmasının yüksek maliyetli olması, uzman personel ihtiyacı vb. nedenlerden dolayı)
 • Büyük veriyi (big data) yönetmek için yükseltilmiş depolama ve işlem gücüne olan talepte büyük bir artış yaşanıyor,
 • Hızlı veri (fast data) kavramının önem kazanması ve buna bağlı olarak yüksek hızlı altyapıya talebin önümüzdeki yıllarda artacak olması,
 • Nesnelerin interneti (IoT) altyapısının yaygınlaşması, veri merkezlerine olan talebi artıracaktır.

[hr]

[/span9]

[span3]

Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

[hr]

Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek/

[/span3]

[/row]