Veri merkezi yatırımı için fizibilite çalışması

Ülkemizde bulunan toplam veri merkezi adedi, bu veri merkezlerinin toplam kapasitesi, faaliyette bulunan veri merkezleri hangi kapasite ile çalıştığı, sektörün arz ve talep durumu, veri merkezi kurmak için en uygun yer ve kapasite, toplam yatırım tutarı, bu yatırımın karlılığı ve yatırıma ilişkin diğer soruların cevaplanması detaylı bir fizibilite çalıştırması gerektirir. Bu nedenle uygun bir yerde ve ihtiyaç duyulan bir kapasitede beklenen ticari karlılığa sahip bir veri merkezi kurmak ve işletmek için bu alanda uzman bir danışman ile kapsamlı bir fizibilite çalışması yaptırmak ve fizibilite sonuçlarına göre bir yatırım kararı almak gerekir.

Veri merkezi kurulması ve işletilmesi için fizibilite çalışması kapsamı

Veri merkezi yatırımı öncesinde hazırlanması gereken bir fizibilite çalışmasının içereceği konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Yurt içi ve yurt dışı pazar büyüklüğü,
 • Talep durumu ve büyüme eğilimi,
 • Veri merkezi için kuruluş yeri seçimi kriterleri ve yer seçimi,
 • Rekabet durumu ve potansiyel rakipler,
 • Piyasada uygulanan fiyatlar,
 • Hedef kitle belirlenmesi
 • Hizmetlerin fiyatlandırması,
 • Pazar payı ve talep tahmini,

2. Hukuki değerlendirme

 • Tabi olunan mevzuat ve yükümlülükler,
 • Gerekli izin ve ruhsatlar,
 • Veri merkezi için devletçe verilen destek ve teşvikler

3. Teknik değerlendirme

 • Arazi ve bina altyapısı
 • Veri merkezi donanım altyapısı
 • Veri merkezi yazılım altyapısı
 • Veri erişim bağlantısı
 • Enerji (Elektrik, UPS, akü sistemleri vb.)
 • İklimlendirme altyapısı (soğutma)
 • Veri merkezi tasarım kriterleri (Verimlilik, ölçeklenebilirlik, teknoloji seçimi, standartlar)
 • Veri merkezi altyapı ve yönetim standartları (Tier-1, Tier-2, Tier-3, Tier-4 ve diğer standartlar)
 • Çevresel faktörlerin değerlendirmesi
 • Teknik maliyet çalışması ( Bina ve inşaat giderleri, bilişim donanım giderleri, yazılım giderleri, enerji giderleri, personel gideri, veri erişim giderleri, proje/etüd giderleri, bakım onarım giderleri ve diğer giderler)

4. Mali (finansal) değerlendirme

 • Toplam sabit yatırım
 • Toplam ilk yatırım maliyeti
 • Finansman planı
 • Gelir tahmini
 • Gelir-gider tablosu
 • Nakit akışı
 • Net bugünkü değer
 • İç verim oranı
 • Yatırımın geri ödeme süresi

5. Ekonomik değerlendirme

Kamu kurumları tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanmak için detaylı bir ekonomik değerlendirme yapmak gerekir.  Çünkü kamu kurumları, bir projeyi değerlendirirken finansal analizden ziyade projenin ekonomik analizine önem verir. Ekonomik değerlendirme kapsamında aşağıdaki hususlar ele alınır:

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Veri depolama merkezi yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu