VAN İLİ POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI

Yatırım açısından Van ilinin ekonomik analizi 

 • Avrupa’nın Doğuya açılan kapısıdır ve hava, kara ve demiryolu ile ulaşım ağına sahiptir.
 • İran’ı Türkiye’ye bağlayan karayolu Van üzerinden geçerek, Bitlis üzerinden Akdeniz Bölgesine, Muş üzerinden Türkiye’nin batısına bağlanmaktadır.
 • Türkiye’nin en önemli demiryolu hatlarından biri, Van Gölü üzerinden İran’a bağlanmakta olup Van Gölü’nde, tren vagonları ile yolcu ve taşıtlar için feribot seferleri düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Zengin enerji ve maden potansiyeline sahiptir.
 • Geniş mera varlığı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği için önemli potansiyel taşımaktadır.
 • Geniş yem bitkileri üretiminin yapılması özellikle süt sığırcılığı için büyük avantaj oluşturmaktadır.
 • Gelişmekte olan önemli dış pazarlara Türk Cumhuriyetleri, Rusya Fedarasyonu, İran ve Irak yakındır.
 • Alabalık yetiştiriciliği için önemli su kaynaklarına sahiptir (2.100 ton/yıl yetiştiricilik) ve iç su balıkları üretiminde önemli bir yer tutan inci kefali balığının (yılda 8.400 ton avcılık) tüm istihsal sahaları ilde bulunmaktadır.
 • İlin geleneksel üretim çeşitliliği fazla aynı zamanda tarımsal kirliliğinin düşük olması nedeniyle organik tarıma ve iyi tarıma elverişli olup otantik özellikleri ile eko turizm için önemli fırsatlar sunmaktadır.
 • Yaz sebzeciliği için rekabet avantajı ve mukayeseli üstünlüğe sahiptir.
 • Kiraz üretiminde geç dönem hasat avantajı bakımından stratejik üstünlüklere sahiptir.
 • Çevre illerle etkileşim gücü yüksek ve genç işgücü potansiyeline sahiptir.
 • İlde bitkisel ve hayvansal üretimin giderek artması sebebiyle tarıma dayalı sanayi yatırımlarının ihtiyaç haline gelmektedir.
 • Son yıllarda bölgede hayvancılık, meyvecilik, sebzecilik yatırımlarına olan ilginin artması ile hali hazırda bölgede yapılmayan damızlık düve yetiştiriciliği ile fide ve fidan üretimine yönelik yatırımlar cazip hale gelmektedir.
 • Turizm potansiyeli yüksektir.

 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

 • Et ve süt işleme tesisi
 • Et ve süt ürünleri üretimi tesisleri
 • Otlu peynir üretimi
 • Organik tarım
 • Sebze ve meyve yetiştiriciliği
 • Özellikle elma, ceviz ve armut yetiştiriciliği
 • Patates üretimi
 • Yem bitkileri yetiştiriciliği (yonca, korunga) ve üretimi tesisleri
 • Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Büyükbaş süt sığırcılığı
 • İnci kefali işleme tesisi
 • İç su, kültür ve kafes balıkçılığı ve yavru alabalık
 • Arıcılık ve bal üretimi
 • Seracılık
 • Soğuk hava deposu hizmetleri
 • Lisanslı depoculuk

 MADENCİLİK

 • Pomza işlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Perlit işlenmesi ve değerlendirilmesi

 ALTERNATİF ENERJİ

 • Güneş enerjisi potansiyelini değerlendirme yatırımları
 • Hidroelektrik santrali yatırımları özellikle mikro HES projeleri
 • Jeotermal enerji değerlendirme yatırımları

 TURİZM

 • İnanç ve kültür turizmi yatırımları
 • Kıyı turizmi yatırımları
 • Alternatif turizm yatırımları
 • Kış sporları dağ ve doğa turizmi yatırımları
 • Yayla turizmi, kırsal ve eko turizm yatırımları
 • Kongre, incentive ve fuar turizmi yatırımları
 • Sağlık ve termal turizm yatırımları
 • Marina ve yat turizmi yatırımları

 İMALAT SANAYİ

 • Tekstil ve hazır giyim ürünleri imalatı
 • Deri imalatı tesisleri
 • Plastik imalatı tesisleri
 • Kauçuk imalatı tesisleri
 • Metal eşya imalatı tesisleri

 HİZMET

 • Otel ve işletmeciliği yatırımları
 • Hastane yatırımları
 • Huzurevi yatırımları
 • Öğrenci yurtları yatırımları

 EĞİTİM

 • Okul, özel okul, kreş, vb. eğitime ilişkin yatırımlar
 • Üniversite, yüksekokul yatırımları
 • Yetişkin eğitimine yönelik yatırımlar