Etiket: WACC

  • Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)

    Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)

    yazar:

    kategori:

    Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (Weighted Average Cost of Capital – WACC), bir firmanın yatırım ve faaliyetlerini finanse etmek için çıkardığı tahvil, banka kredileri ve özsermaye gibi çeşitli finansal yükümlülüklerin ağırlıklı ortalama maliyetini ifade eder. Yatırım projelerinin değerlendirmesinde; bir projenin hangi tür fonla finanse edildiğine bakılmaksızın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanılmaktadır.  AOSM = Ağırlıklı öz sermaye…